Xây dựng huyện nông thôn mới Hàm Yên: Cần quyết tâm cao

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh vào năm 2025. Với đặc thù là huyện miền núi vẫn còn nhiều khó khăn, song bằng ý chí và sự quyết tâm cao, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ huyện thành công, cả hệ thống chính trị, nhân dân trong huyện sẵn sàng bắt tay “vào cuộc”.

Những kết quả đạt được và lộ trình xây dựng huyện NTM

Theo báo cáo của UBND huyện Hàm Yên về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện nay, bình quân các xã đã đạt 13 tiêu chí. Dự kiến hết năm 2020, huyện đạt bình quân 15 tiêu chí/xã, có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Phù Lưu và Minh Dân) đưa tổng số xã đạt nông thôn mới lên 6 xã; có 1 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; 10 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí. Những tiêu chí khó, đạt thấp phải kể đến các tiêu chí như: Cơ sở vật chất văn hóa 7/17 xã đạt; nhà ở dân cư 6/17 xã đạt; thu nhập 9/17 xã đạt; hộ nghèo 8/17 xã đạt, toàn huyện hiện có trên 4.700 hộ nghèo, chiếm 15,08%; tiêu chí môi trường 6/17 xã đạt. Đối chiếu với bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, đến nay huyện Hàm Yên hoàn thành 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới bao gồm: Quy hoạch, thủy lợi, sản xuất, an ninh trật tự xã hội và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí còn lại chưa đạt gồm: Giao thông, điện, y tế - văn hóa - giáo dục và môi trường. Tuy nhiên, nhiệm vụ khó khăn nhất là phải hoàn thành 100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới.


Lãnh đạo huyện Hàm Yên kiểm tra việc thực hiện tiêu chí nông thôn mới tại xã Minh Dân.

Qua đánh giá kết quả xây dựng NTM của huyện Hàm Yên là khá đồng bộ và hiệu quả. Các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo, tập trung lồng ghép các chính sách, nguồn vốn để xây dựng hạ tầng nông thôn; lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ ngày càng phát triển, thu nhập của nhân dân ngày một tăng lên, xuất hiện nhiều hộ thu nhập cao, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm đều giảm, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt; hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng, nhà ở được kiên cố, chỉnh trang gọn gàng sạch đẹp hơn; an ninh, chính trị được giữ vững. Đây chính là cơ sở để huyện xác định mục tiêu đến năm 2025 Hàm Yên sẽ trở thành huyện nông thôn mới.
Theo kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 huyện có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới với lộ trình cụ thể: năm 2021: xã Tân Thành, Thái Sơn; năm 2022: xã Minh Khương, Yên Phú; năm 2023: xã Bạch Xa, Minh Hương, Hùng Đức; năm 2024: xã Thành Long, Yên Thuận; năm 2025: xã Bằng Cốc, Yên Lâm. Đến hết năm 2025 có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: năm 2021 xã Bình Xa; năm 2022 xã Đức Ninh và năm 2023 xã Thái Hòa. Đến năm 2023 xã Bình Xa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người trên 55 triệu đồng; Mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 3% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%

Chủ động xây dựng nhiệm vụ, giải pháp

Đồng chí Đàm Ngọc Hưng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Yên cho biết, ngay sau khi nghị quyết được ban hành, huyện bắt tay ngay vào xây dựng Đề án thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Để Đề án có tính khả thi cao, lộ trình chi tiết, huyện chỉ đạo các xã chủ động rà soát, xây dựng lộ trình công việc thực hiện các tiêu chí của từng xã. Sau đó ban hành chi tiết nhiệm vụ, nội dung thực hiện cho các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, xác định nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thời gian đạt chuẩn với từng tiêu chí theo phương châm tiêu chí nào dễ thì làm trước, xã nào có điều kiện thì xây dựng kế hoạch đạt chuẩn trước.

Theo đồng chí Hưng, giải pháp hàng đầu vẫn là công tác tuyên truyền, vận động. Huyện tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới" từ huyện đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp thực tiễn; gắn phong trào thi đua với tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua khác trên địa bàn. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả. Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của từng đơn vị, cá nhân là một chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá thi đua và khen thưởng hàng năm. Bên cạnh đó, huyện cũng xác định nhiệm vụ quan trọng khác là phải xây dựng được nguồn nhân lực, bố trí cán bộ giỏi về chuyên môn, năng lực đáp ứng yêu cầu trong xây dựng NTM; tranh thủ các nguồn lực thực hiện xây dựng NTM với phương châm “Nhân dân làm - Nhà nước hỗ trợ”; tập trung chỉ đạo sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất...

Đối với các xã hiện cũng đã xác định được lộ trình hoàn thành NTM và đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc biệt đối với những xã còn nhiều khó khăn nhất là về các tiêu chí thu nhập và hộ nghèo phải có bước thực hiện “dài hơi” và phải xác định nhiệm vụ cụ thể ngay.

Mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2025 đối với huyện Hàm Yên vừa là cơ hội song cũng có rất nhiều thách thức, khối lượng công việc thực hiện là rất lớn, vì vậy cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.                  

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục