Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.340 tỷ đồng

Đến hết quý I-2021, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn 5.340,068 tỷ đồng. Thông tin trên được Bộ Tài chính công bố chiều 18-5.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, chiều 18-5, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý I-2021.

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết quý I-2021 (đến hết ngày 31-3-2021) còn 5.340,068 tỷ đồng. 

Tổng số trích Quỹ BOG trong quý I-2021 (từ ngày 1-1 đến hết ngày 31-3-2021) là 62,234 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý I-2021 là 3.936,486 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG ở mức 5,049 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31-12-2020 là 9.234,614 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31-3-2021, trong tổng số 34 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 9 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư âm Quỹ BOG.

Theo Báo Hànộimới

Tin cùng chuyên mục