Agribank triển khai dịch vụ phát hành lại thẻ tại tất cả các chi nhánh

- Nhằm giúp khách hàng giao dịch thuận tiện và nhanh chóng, Agribank Tuyên Quang chính thức triển khai dịch vụ phát hành lại thẻ ở tất cả các chi nhánh.

Cán bộ Agribank Tuyên Quang hỗ trợ khách hàng kê khai thông tin phát hành lại thẻ.

Theo đó, chủ thẻ ghi nợ nội địa Success, Plus Success (bao gồm cả thẻ thuộc Đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn) của Agribank có nhu cầu không phải đến trụ sở chính mà có thể đến bất kỳ chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank để thực hiện mở mới, phát hành lại thẻ. Đây là chương trình hỗ trợ nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển từ thẻ từ sang thẻ chíp cho tất cả các khách hàng của Agribank.  

  Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục