Agribank Tuyên Quang triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021

- Ngày 23 -1, Agribank Tuyên Quang tổ chức Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh và lãnh đạo Agribank Tuyên Quang chúc mừng
 các tập thể xuất sắc hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh năm 2020.

Năm 2021, Agribank Tuyên Quang đặt ra mục tiêu huy động tăng trưởng từ 12% trở lên; dư nợ tín dụng tăng trưởng từ 9% trở lên so với năm 2020; tỷ lệ nợ xấu dưới 1%; doanh thu dịch vụ tăng trưởng tối thiểu 15% trở lên so với năm 2020; thực hiện đầy đủ các chính sách và nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Nhà nước và của Agribank. Ngân hàng bám sát các kế hoạch về công tác cân đối vốn của Agribank Việt Nam để chủ động về nguồn vốn, đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của khách hàng; tiếp tục xác định khu vực nông thôn là địa bàn chiến lược, tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, xây dựng nông thôn mới, các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh, các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả của hộ gia đình, cá nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, gắn với phát triển kinh tế địa phương…       

  Tin, ảnh: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục