Agribank Tuyên Quang ưu đãi lãi suất cho vay

- Trong thời gian qua, hệ thống Agribank Tuyên Quang đã và đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19.

Agribank đã chủ động đánh giá, lựa chọn triển khai nhiều giải pháp thiết thực để hỗ trợ người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Agribank Tuyên Quang vào cuộc rất trách nhiệm, quyết liệt triển khai Thông tư số 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, tập trung tháo gỡ khó khăn cho khách hàng thông qua thực hiện miễn giảm lãi, phí, hạ lãi suất, cho vay mới, sẵn sàng nguồn vốn khi người dân, doanh nghiệp có nhu cầu vay mới, chuẩn bị nguồn vốn cho các doanh nghiệp, người dân. Theo đó, đến ngày 30-9-2020 đã có 263 khách hàng được Agribank Tuyên Quang cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ, vay mới cho 56 doanh nghiệp và 207 cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh… đạt 573 tỷ đồng.


Người dân giao dịch tại Phòng Giao dịch Agribank Phù Lưu (Hàm Yên).

Với tinh thần chủ động đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp, người dân, hiện nay Agribank Tuyên Quang đang triển khai chương trình cho vay ưu đãi lãi suất đối với khách hàng cá nhân vay tiêu dùng và chương trình tín dụng ưu đãi doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, Chương trình cho vay ưu đãi lãi suất đối với khách hàng cá nhân vay tiêu dùng sẽ được hưởng lãi suất cho vay ưu đãi 6,8%/năm áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn và 9,5%/năm áp dụng cho các khoản vay trung, dài hạn. Thời gian triển khai chương trình từ ngày 1-10-2020 đến hết 31-12-2020. Đối với Chương trình tín dụng ưu đãi doanh nghiệp nhỏ và vừa lãi suất ưu đãi 7,5%/năm áp dụng cho các khoản vay trung, dài hạn, thời gian ưu đãi tối đa 12 tháng; lãi suất 4,8%/năm áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn, thời gian ưu đãi tối đa 6 tháng. Thời gian triển khai từ ngày 1-10-2020 đến 30-6-2021. Theo bà Lâm Thị Ngọc Huyền, Trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp, ngay khi triển khai chương trình, phòng đã gửi thông báo tới Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để các doanh nghiệp có thể tiếp cận ngay thông tin về chương trình, đồng thời cử cán bộ tư vấn cụ thể cho doanh nghiệp nếu có nhu cầu tiếp cận vốn. Qua đó giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đến nay, tổng dư nợ hộ sản xuất, cá nhân toàn chi nhánh đạt trên 5.756 tỷ đồng với 52.932 khách hàng; 245 doanh nghiệp với dư nợ tại chi nhánh đạt 1.912 tỷ đồng.

Agribank Tuyên Quang tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực ưu tiên và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định và hiệu quả; chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản.

Trong những tháng cuối năm 2020, Agribank Tuyên Quang tiếp tục cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; triển khai các gói tín dụng ưu đãi lãi suất tập trung vào đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay theo chuỗi liên kết… Đồng thời, đẩy mạnh phương thức đầu tư cho nông nghiệp nông thôn thông qua tổ vay vốn, chủ động đầu tư cho nông nghiệp sạch, công nghệ cao. Agribank tập trung tối đa mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, sẵn sàng, chủ động nguồn vốn để phục vụ nhiều đối tượng khách hàng, doanh nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp… trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh kéo dài vẫn được tiếp cận và vay vốn từ Agribank Tuyên Quang để phục hồi và sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Bài, ảnh: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục