Bưu điện tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ

TQĐT - Năm 2015, Bưu điện tỉnh đạt doanh thu phát sinh 60,7 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch, tăng 27% so với năm 2014. Doanh thu tính lương đạt 41,3 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2014. Chênh lệch thu chi đạt 5,3 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu tính lương của Bưu điện tỉnh ước đạt 10,2 tỷ đồng, đạt 23% so với kế hoạch, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2015. 

Nhân viên Bưu điện tỉnh phân loại hàng hóa bưu phẩm, bưu kiện
và các ấn phẩm báo chí.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, trong điều kiện cạnh tranh và bùng nổ các dịch vụ chuyển phát nhanh, giao hàng qua mạng, đưa hàng đến tận nhà… thật sự là cuộc cạnh tranh khốc liệt trong hoạt động bưu chính. Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch và nâng cao chất lượng dịch vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử, tập trung mở rộng mạng lưới... Bưu điện tỉnh đã chủ động xây dựng chiến lược phát triển, gây dựng mạng lưới bưu cục rộng lớn và sớm chú trọng phát triển nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát. Từ khi chuyển đổi hoạt động ngoài các dịch vụ bưu chính truyền thống, Bưu điện tỉnh đã tích cực tham gia cung cấp tốt các dịch vụ: phát hành báo chí, chuyển phát nhanh các loại thư, tài liệu, vật phẩm hàng hóa theo chỉ tiêu thời gian, dịch vụ bưu chính ủy thác, dịch vụ bưu phẩm vùng miền, chuyển phát hồ sơ của thí sinh tham dự kỳ thi đại học, cao đẳng, dịch vụ chuyển phát chất lượng cao... 

Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, Bưu điện tỉnh chú trọng cải tiến, hợp lý hóa hành trình khai thác, vận chuyển, quản lý, rút ngắn đáng kể thời gian chuyển phát công văn, thư, báo, bưu kiện, bưu phẩm tới tay người nhận. Để tăng cường đảm bảo hành trình cam kết về thời gian chuyển phát, hỗ trợ khách hàng quản lý doanh thu, đóng hàng miễn phí cho khách, giao nhận hàng tại địa chỉ... đơn vị thường xuyên tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, các giao dịch viên, khai thác viên, bưu tá và cán bộ Bưu điện văn hóa (BĐ-VHX) về chuyên môn, nghiệp vụ; trang bị phương tiện vận chuyển, khai thác dịch vụ. Bưu điện tỉnh đẩy mạnh mở rộng mặt bằng khai thác, phát triển thị trường, đối tượng khách hàng. Bằng việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, dịch vụ bưu chính chuyển phát ngày càng phát triển, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, năm sau cao hơn năm trước.

Quý II và các quý tiếp theo của năm 2016, Bưu điện tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dịch vụ công; dịch vụ bưu chính chuyển phát; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh; rà soát lại đội ngũ cán bộ, người lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Ngành bưu điện tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ khách hàng; đẩy mạnh tin học hóa, khai thác có hiệu quả mạng lưới, điều hành xử lý, phát triển dịch vụ trên toàn bưu điện tỉnh. Năm 2016, bưu điện tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu doanh thu phát sinh 73 tỷ đồng, doanh thu tính lương đạt 48 tỷ đồng. Đồng thời, Bưu điện tỉnh đẩy mạnh phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh như Sở GTVT, BHXH tỉnh, Báo Tuyên Quang… tiếp tục chuyển phát hồ sơ, giấy phép lái xe; tăng cường phát hành báo Đảng tại các thôn, xã, chi bộ trong toàn tỉnh; tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác quản lý người hưởng, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp xã hội trên phạm vi toàn tỉnh; đẩy mạnh cung cấp hàng tiêu dùng và các dịch vụ bưu chính tiện ích khác về nông thôn tại các điểm Bưu điện văn hóa xã...

Bài, ảnh: Nguyễn Việt

Tin cùng chuyên mục