Các ngân hàng tập trung cho vay phát triển sản xuất

TQĐT - Theo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, hiện lãi suất cho vay theo Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ mức 6,5 đến 7%/năm, cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên không quá 7%/năm; cho vay các đối tượng sản xuất kinh doanh khác từ 7 - 12%/năm, cho vay các đối tượng tiêu dùng từ 8 - 14,5%...

Qua thực hiện, tính đến hết quý I, tổng nguồn vốn huy động đạt 13.900 tỷ đồng, so với 31-12-2015 tăng 612 tỷ đồng; tổng đầu tư tín dụng là 10.950 tỷ đồng, so với 31-12-2015 tăng 121 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đầu tư tín dụng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó dư nợ tín dụng thương mại là 9.119 tỷ đồng, dư nợ tín dụng chính sách là 1.831 tỷ đồng. Nguồn vốn được tập trung cho vay một số chương trình lớn của tỉnh như cho vay nông nghiệp, nông thôn dư nợ đạt 6.700 tỷ đồng, chiếm hơn 61% tổng dư nợ trên địa bàn; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa dư nợ 1.900 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng so với cuối năm 2015; cho vay chương trình xây dựng nông thôn mới tại 10 xã điểm dư nợ 745 tỷ đồng, tăng so với 31-12-2015 là 7 tỷ đồng; cho vay các chương trình chính sách của tỉnh như Nghị quyết 10 và 12 ngày 22-7-2014 của HĐND tỉnh đạt hơn 96 tỷ đồng…


Ngân hàng SHB - Chi nhánh Tuyên Quang luôn đáp ứng nguồn vốn cho các thành phần
kinh tế vay đầu tư phát triển kinh tế.

Ngoài triển khai các gói tín dụng từ ngân hàng thương mại, tín dụng chính sách cũng tiếp tục đầu tư vào các gói như cho vay hộ nghèo có dư nợ 677 tỷ đồng, dư nợ cho vay hộ cận nghèo 302 tỷ đồng, cho vay quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm có dư nợ 67 tỷ đồng, cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dư nợ 172 tỷ đồng, cho vay chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có dư nợ 171 tỷ đồng. Về chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn có dư nợ đạt 240 tỷ đồng, chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn 16 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở có dư nợ là 75 tỷ đồng.

Tại một số chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh như: Vietinbank Chi nhánh Tuyên Quang, BIDV Chi nhánh Tuyên Quang, SHB Chi nhánh Tuyên Quang… đã và đang đẩy mạnh cho vay lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, tiêu dùng, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu hàng hóa, xây dựng… Trong đó ưu tiên số một vẫn là các dự án trọng điểm, các chương trình phát triển nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cho vay doanh nghiệp phục vụ xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Hoạt động chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp vẫn được duy trì. Chi nhánh Agribank tỉnh tiếp tục giải ngân gói 300 tỷ đồng đã cam kết với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; các Ngân hàng tiếp tục thực hiện cho vay theo Nghị quyết 14/NQ-CP đối với Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương, dư nợ cho vay của các ngân hàng đối với công ty hiện nay là 268 tỷ đồng, trong đó cho vay theo Nghị quyết 14 là 78 tỷ đồng.

Trong quý II, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh chủ động đẩy mạnh huy động nguồn vốn tại địa phương bằng các hình thức linh hoạt, đồng thời tập trung cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các dự án phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh…

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục