Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

- Sáng 27-1, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2022, chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch được giao. Tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt từ 8% trở lên; giảm tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,23%/tổng dư nợ; tích cực xử lý, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác…

Nhân dịp này, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã tổ chức ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục