Chung sức hội nhập

- Sau 71 năm nỗ lực vươn mình, ngành Công Thương Tuyên Quang đã có những bước tiến vượt bậc cả về công nghiệp, thương mại và dịch vụ, góp phần quan trọng đưa Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo tỉnh và Sở Công Thương Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Bộ Công Thương, thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh tháng 5-2021.  Ảnh: Nam Thành

Ngày 14-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 21/SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương, từ đây, ngành Công Thương Việt Nam bắt đầu mở ra trang sử vẻ vang của mình. Khi đó, Bộ Công Thương đóng tại thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh (Sơn Dương). Tại nơi đây, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Bộ Công Thương đã tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các chính sách, chủ trương lớn về công thương nghiệp trong giai đoạn mới của công cuộc kháng chiến, thúc đẩy phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp… đóng góp quan trọng vào thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, tiến hành ngoại thương, giao lưu kinh tế với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

71 năm qua, ngành Công Thương Tuyên Quang đã trải qua vô vàn khó khăn, thách thức để đến hôm nay không những hòa nhịp với cả nước mà còn đang chủ động đi tắt đón đầu, tận dụng thời cơ hướng đến phát triển bền vững. Đồng chí Hoàng Anh Cương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, trong những năm qua, ngành Công Thương đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao về phát triển công nghiệp, thương mại, trong đó phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, may mặc là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giá trị sản xuất công nghiệp từng bước được cải thiện, giai đoạn 2005 - 2010 tăng bình quân 15,3%; giai đoạn 2010 - 2015 là 17,9%, giai đoạn 2015 - 2020 là 16,3%; sản phẩm khá đa dạng, phong phú; công nghệ, năng lực sản xuất công nghiệp được nâng lên tạo ra nhiều sản phẩm có khả năng cạnh tranh và giá trị gia tăng cao. Đến nay, Tuyên Quang có 2 khu công nghiệp với 320 ha và 5 cụm công nghiệp với 300,3 ha, góp phần thu hút đầu tư, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và đô thị hóa trên địa bàn tỉnh. Hệ thống đường dây tải điện, trạm biến áp được cải thiện, nâng cao chất lượng cung cấp điện phục vụ sản xuất, tiêu dùng; 99,2% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia.

Các đại biểu dự buổi tọa đàm kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam.

Dịch vụ, thương mại từng bước hình thành các kênh lưu thông các mặt hàng thiết yếu với sự tham gia của các thành phần kinh tế đã thúc đẩy sản xuất phát triển, gắn sản xuất với tiêu thụ, gắn thị trường trong nước với thị trường quốc tế. Giai đoạn 2006 - 2010 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 22,8%; giai đoạn 2010 - 2015 đạt 21,2%; giai đoạn 2015 - 2020 đạt 12,3%. Kết cấu hạ tầng thương mại được tập trung đầu tư, thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp bán lẻ trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh. Thị trường xuất khẩu không ngừng được mở rộng, góp phần tăng trưởng ổn định kim ngạch xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt 175,3 triệu USD, tăng trên 35 lần so với năm 2008.

Hàng năm, trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất công nghiệp của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch chi tiết theo tháng, quý đối với từng sản phẩm chính để làm cơ sở kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch năm, đồng thời có các giải pháp điều hành kịp thời, hiệu quả nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Ngành thường xuyên nắm tình hình sản xuất công nghiệp để có những giải pháp tham mưu, điều hành kịp thời nhằm đảm bảo sản xuất công nghiệp ổn định. Đồng thời, tổ chức đoàn công tác kiểm tra trực tiếp tình hình triển khai một số dự án và tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trọng điểm thuộc ngành, đặc biệt là tiến độ thực hiện của các dự án thuộc nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ 2021 - 2025, gồm dây chuyền (2) sản xuất giấy và bột giấy; dự án đầu tư mở rộng và nâng công suất Nhà máy Gang thép Tuyên Quang.

Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang đưa các nhà máy chế biến gỗ vào hoạt động
góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương.

Giám đốc Sở Công Thương Hoàng Anh Cương nhấn mạnh, đây là những yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chính về phát triển kinh tế - xã hội của Tuyên Quang, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng từng bước tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài và tình hình thế giới có nhiều biến động đã tác động nặng nề đến nền kinh tế nước ta và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thị trường tiêu thụ một số sản phẩm công nghiệp khó khăn, giá một số mặt hàng phục vụ sản xuất và tiêu dùng diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, doanh nhân ngành Công Thương cần có tư duy đột phá, luôn luôn đổi mới, sáng tạo và nỗ lực để vượt qua.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 27.735 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 220 triệu USD. Cơ cấu kinh tế của tỉnh được xác định: Các ngành dịch vụ 44,5%; công nghiệp - xây dựng 34,1%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 21,4%. Để thực hiện được mục tiêu đó, nhiệm vụ rất quan trọng của ngành Công Thương là tăng cường công tác quản lý, điều hành hoạt động của ngành năng động hơn, hiệu quả hơn; kêu gọi được sự ủng hộ của các bộ, ngành và thực hiện tốt công tác tham mưu cho việc chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lĩnh vực Công Thương.

Toàn ngành Công Thương Tuyên Quang luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại, nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2026), đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành nói riêng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, đáp ứng sự mong mỏi, niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Phạm Thu Trang
Sở Công Thương

Tin cùng chuyên mục