Công ty Điện lực Tuyên Quang: Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác văn phòng

- Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, Công ty Điện lực Tuyên Quang đang tập trung chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, công tác văn phòng đang được ứng dụng nhiều tiện ích giúp sắp xếp công việc hiệu quả hơn.

Ông Hà Huy Tâm, Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2021 và những năm tiếp theo. Mục tiêu hướng tới là một doanh nghiệp số, lấy khách hàng, người sử dụng dịch vụ điện làm trung tâm; cung cấp các dịch vụ trực tuyến, minh bạch; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để điện tử hóa các quy trình trong nội bộ và các giao dịch với khách hàng; tập trung chuyển đổi các quy trình từ thủ công sang điện tử trong tất cả các lĩnh vực hoạt động trong toàn công ty.

 Công ty Điện lực Tuyên Quang ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hiện nay, Công ty Điện lực Tuyên Quang đang tập trung triển khai Văn phòng điện tử (E-office) đối với công ty cũng như đối với các đơn vị trong toàn ngành Điện, đánh dấu sự chuyển dịch từ mô hình quản trị truyền thống lên mô hình quản trị trực tuyến làm tiền đề cho tiến trình chuyển đổi số doanh nghiệp. Văn phòng điện tử là một phần mềm tích hợp đầy đủ các ứng dụng phục vụ nhu cầu quản lý, xử lý hồ sơ công việc, trao đổi thông tin, điều hành nội bộ, khởi tạo và quản lý văn bản tài liệu, công văn, báo cáo… nhằm mục đích thay thế và hiện đại hóa các phương thức quản lý thông tin truyền thống.

Năm 2009, toàn công ty đưa vào sử dụng ứng dụng E-Office 1.0 với tiện ích chưa nhiều, chủ yếu theo dõi văn bản đến, đi là các file giấy Scan sang các phiên bản E-Office 2.0 và 2.3. Ứng dụng này vẫn trong quá trình nâng cấp, mở rộng tính năng, tăng trải nghiệm người dùng. Đến nay, Công ty Điện lực Tuyên Quang đang sử dụng phiên bản E-Office 3.0, phần mềm tích hợp khá đầy đủ các ứng dụng phục vụ nhu cầu quản lý, xử lý hồ sơ công việc, trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp, khởi tạo, quản lý và lưu trữ văn bản tài liệu…

Anh Trần Đức Hiền, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết, so với phương thức hoạt động văn phòng truyền thống, E-Office 3.0 mang lại một hệ thống quản lý tập trung có thể dễ dàng quản lý, tra cứu, tìm kiếm văn bản liên quan đến công việc, thực hiện ký số và phát hành văn bản điện tử, mở và lưu trữ hồ sơ trên không gian mạng… Từ đó, giúp nâng cao hiệu suất giải quyết công việc, tiết kiệm thời gian luân chuyển, phát hành và lưu trữ văn bản.

Công ty Điện lực Tuyên Quang ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiện ích E-Office 3.0 giúp người quản lý các đơn vị dễ dàng sắp xếp công việc cũng như nhắc nhở, đôn đốc đưa ra ý kiến cho từng nội dung, vì vậy, tiến độ công việc được theo sát, mọi thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời. Cụ thể, thực hiện 100% phát hành số đối với văn bản đi và văn bản nội bộ, trừ các loại văn bản bắt buộc ký bản giấy theo quy định về công tác Văn phòng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Quyết định số 333/QĐ-EVN ngày 9-3-2020; đăng ký lịch công tác, lịch sử dụng phương tiện; lập hồ sơ danh mục tài liệu đảm bảo đầy đủ, chính xác, xác định thời gian bảo quản để giao nộp hồ sơ vào lưu trữ qua hệ thống E- Office của công ty.

Những sự thay đổi này đã giúp nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả công việc. Đồng thời, thúc đẩy hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục