Tiếng việt | English

Đẩy mạnh thu thuế ngoài quốc doanh

- Năm 2019, ngành Thuế được giao dự toán thu thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh là 600 tỷ đồng. Khoản thu thuế ngoài quốc doanh phụ thuộc chủ yếu vào kết quả sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Tuy nhiên tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến nông, lâm sản, khoáng sản gặp khó khăn về tài chính và tiêu thụ sản phẩm nên việc thu thuế ngoài quốc doanh đang gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trực tiếp giải đáp vướng mắc về chính sách thuế cho doanh nghiệp,
 hộ kinh doanh tại Hội nghị đối thoại với người nộp thuế.

Ông Trương Thế Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, trong tổng số dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2019 là 1.980 tỷ đồng thì khoản thu thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh chiếm trên 30%. Hết tháng 7-2019, toàn ngành đã thu được hơn 1.122 tỷ đồng, đạt 56,7% dự toán UBND tỉnh giao, trong đó thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh thu được 316,2 tỷ đồng, đạt 52,7% dự toán UBND tỉnh giao. 

Thu thuế khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh mặc dù đã có sự tăng trưởng nhưng chưa đạt tốc độ dự báo do một số doanh nghiệp mở rộng sản xuất, trong giai đoạn đầu tư không phát sinh số nộp thuế giá trị gia tăng như Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, tài chính như: Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương giảm nộp ngân sách Nhà nước 11,9 tỷ đồng so với cùng kỳ. Công ty TNHH Sao Việt giảm nộp ngân sách 4,4 tỷ đồng so với cùng kỳ do khó khăn trong tiêu thụ hàng hóa. Một số doanh nghiệp khác gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và phát sinh nợ thuế như: Công ty Xi măng Tuyên Quang, Công ty cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang…

Để công tác thu thuế ngoài quốc doanh năm 2019 đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, ngành Thuế tỉnh đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Tích cực phối hợp quản lý khai thác nguồn thu trên địa bàn, tập trung quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, khai thác tài nguyên khoáng sản, thương mại, dịch vụ, du lịch. Đồng thời, đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nợ đọng vào ngân sách Nhà nước; tập trung thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản, nông sản, lâm sản; lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ, tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, các giao dịch liên kết, chống chuyển giá và các loại hình kinh doanh mới như thương mại điện tử. 

Thời gian tới, ngành Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh - đơn vị ủy nhiệm thu thuế thực hiện theo dõi, giám sát kết quả thực hiện thu tại các địa bàn từng tháng, quý để đề ra các giải pháp kịp thời tổ chức thu thuế theo quy định; xử lý các vướng mắc trong quá trình tổ chức thu thuế đối với cá nhân kinh doanh. Cục Thuế tỉnh chủ động nắm bắt tiến độ thu ngân sách Nhà nước từng tháng, từng quý để có biện pháp chỉ đạo cụ thể, kịp thời đảm bảo hoàn thành dự toán thu thuế ngoài quốc doanh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2019 do Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao.

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục