Dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 2.990 tỷ đồng

- Chiều 26-1, Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp quý I -2021 của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương chủ trì hội nghị.

Đến 31-12-2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn là trên 2.990 tỷ đồng, với 24.747 lượt khách hàng đang còn dư nợ, tập trung vào một số chương trình tín dụng như: cho vay hộ nghèo 212,5 tỷ đồng, với 4.816 lượt khách hàng; cho vay hộ cận nghèo 225,2 tỷ đồng, với 4.834 lượt khách hàng; cho vay hộ mới thoát nghèo 102,7 tỷ đồng, với 2.164 lượt khách hàng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 110,2 tỷ đồng, với 5.891 lượt hộ vay; đầu tư trên 11.782 công trình nước sạch, công trình vệ sinh…

Năm 2021, Ngân hàng CSXH tỉnh đề ra một số chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 8-11%; nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh, huyện đạt tối thiểu 10 tỷ đồng; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,3% so với tổng dư nợ…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương yêu cầu Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp chủ động tham mưu với UBND các cấp sớm cân đối ngân sách địa phương để ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Ngân hàng tập trung ưu tiên cho vay hộ nghèo thiếu vốn sản xuất, mua sắm phương tiện sản xuất, tạo việc làm để vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch giảm nghèo năm 2021 của tỉnh; hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển du lịch; giải ngân và quản lý sử dụng các nguồn vốn vay hiệu quả…

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục