Giải ngân trên 3,05 tỷ đồng cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

- Ngày 29-4, Ngân hàng Chính sách xã hội Tuyên Quang đã triển khai đồng loạt giải ngân trên 3,05 tỷ đồng cho 45 khách hàng trong gói cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP, ngày 30-1-2022 của Chính phủ.

Người dân nhận vốn hỗ trợ Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 11 của
Chính phủ tại Ngân hàng Chính sách xã hội Tuyên Quang.

Theo kế hoạch tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, năm 2022, Tuyên Quang được giao giải ngân cho vay 66,4 tỷ đồng của 3 chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ. Trong ngày đầu tiên, Ngân hàng Chính sách xã hội Tuyên Quang đã giải ngân Chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 43 khách hàng với tổng số tiền là 2,5 tỷ đồng; giải ngân Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP cho 2 khách hàng với số tiền 523 triệu đồng.

Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Tuyên Quang tiếp tục giải ngân hết nguồn vốn đã được phân bổ theo đúng quy định, đảm bảo nhanh chóng, chính xác. Qua đó giúp các hộ gia đình, học sinh, sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục