Tiếng việt | English

Giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm

- Ngành Thuế tỉnh đang tập trung rà soát các khoản thu, đánh giá thực trạng thu ngân sách 6 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 2.300 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước thực hiện hết tháng 6-2020 đạt 883 tỷ đồng. Trong đó, có 3 khoản thu đạt trên 50% dự toán UBND tỉnh giao, gồm: Thu tiền thuê đất là 47,2 tỷ đồng, đạt 59% dự toán; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, khoáng sản là 40,7 tỷ đồng, đạt 58,2% dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đạt 58,6 tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Số thuế thu nhập cá nhân tăng là do số lượng hồ sơ chuyển nhượng bất động sản 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm trước, cộng với việc điều chỉnh bảng giá đất 5 năm 2020 - 2024 theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND, ngày 20-12-2019 của UBND tỉnh nên làm tăng số thu thuế TNCN.


Cán bộ Chi cục Thuế khu vực thành phố Tuyên Quang - Yên Sơn giải quyết thủ tục cho người nộp thuế tại bộ phận một cửa.

Các chỉ tiêu thu ngân sách còn lại đạt thấp và giảm so với cùng kỳ năm trước như: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương ước thực hiện 26,8 tỷ đồng, đạt 40,7%, giảm 16,5%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước thực hiện 217,3 tỷ đồng, đạt 33,4%, giảm 18,9% (giảm 50,5 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại, vận tải, du lịch… giảm doanh thu bán hàng làm giảm số thuế kê khai so với cùng kỳ.

Trước những khó khăn này, ngành Thuế tỉnh đề ra các giải pháp tập trung phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn; rà soát nguồn thu vãng lai, nhất là hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, ngành Thuế tỉnh đã kịp thời thu các khoản thu phát sinh từ hoạt động xây dựng vãng lai góp phần tăng thu ngân sách 2,1 tỷ đồng; tổ chức triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, thông bá́o các doanh nghiệp trong kế hoạch thanh tra năm 2020. Công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần truy thu và phạt sau thanh tra, kiểm tra là 0,42 tỷ đồng, số thuế các doanh nghiệp, hộ kinh doanh không được hoàn là 1,46 tỷ đồng.

Hàng tháng, ngành Thuế tỉnh tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thu nộp, tập hợp các vướng mắc phát sinh liên quan để xử lý và đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết; chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành có liên quan trong công tác giải quyết các thủ tục về đầu tư, đất đai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Từ đầu năm đến nay, ngành Thuế tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, UBND thành phố Tuyên Quang trong việc tổ chức đấu giá đất khu vực phường An Tường, phường Đội Cấn, đất quy hoạch ở khu vực Lý Thái Tổ (TP Tuyên Quang). Ngay sau các buổi đấu giá, ngành Thuế tỉnh phân công cán bộ thuế phụ trách từng khu vực tích cực đôn đốc cá nhân, đơn vị trúng đấu giá làm thủ tục nộp tiền và các khoản thuế, phí vào ngân sách Nhà nước theo quy định...

Ông Trương Thế Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đề ra trong năm 2020 góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá khu vực miền núi phía Bắc. Vì vậy, 6 tháng cuối năm 2020, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát lại nguồn thu trên địa bàn; đẩy mạnh giám sát việc kê khai nộp thuế hàng tháng, hàng quý của doanh nghiệp để thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác chống thất thu, triển khai quyết liệt các chương trình chống thất thu thuế đã xây dựng như khai thác khoáng sản, ăn uống, xe máy, xe đạp điện, xăng dầu..

Bài, ảnh: Hải Hương  

Tin cùng chuyên mục