Hàm Yên khuyến khích các hộ đầu tư kinh doanh

TQĐT - Những năm gần đây, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cho các hộ đầu tư kinh doanh trên địa bàn, chính quyền, ngành chức năng của huyện Hàm Yên đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tư vấn, hỗ trợ cho các hộ về cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD).

Những năm qua, hoạt động kinh doanh hộ cá thể trên địa bàn huyện có sự phát triển không ngừng. Số hộ đăng ký, các loại hình kinh doanh ngày càng phong phú và đa dạng. Bình quân hàng năm có trên 200 hộ mới phát sinh có nhu cầu cấp mới GCNĐKKD. Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBND, ngày 11/01/2008 của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức và cá nhân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, huyện đã thực hiện việc niêm yết công khai các thủ tục, quy trình thời gian giải quyết cấp GCNĐKKD tại bộ phận “Một cửa”. 


Người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa tại cửa hàng tạp hóa của chị Vũ Thị Kim Liên,
thôn Cây Chanh 2, xã Đức Ninh (Hàm Yên).

Theo đó, hộ kinh doanh đến bộ phận một cửa của UBND huyện Hàm Yên sẽ được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ và chuyển về Phòng Tài chính - Kế hoạch. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ cấp GCNĐKKD cho hộ kinh doanh. Đối với trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh. Định kỳ vào ngày cuối cùng của tháng, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký trong tháng cho Chi cục thuế huyện. 

Chỉ tính riêng quý I năm 2016, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã cấp 46 giấy CNĐKKD, trong đó 30 hộ kinh doanh đăng ký mới, 16 hộ kinh doanh đăng ký lại và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, nâng tổng số giấy CNĐKKD của toàn huyện lên 4.230 giấy. Các loại hình kinh doanh chủ yếu là: Internet, dịch vụ karaoke, chế biến lâm sản, dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ nhà nghỉ trọ, kinh doanh phân bón, giống vật tư nông nghiệp, khí dầu mỏ hóa lỏng, kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, bán hàng tạp hóa… Việc thực hiện cấp GCNĐKKD hộ cá thể đảm bảo quy trình, thời gian, thủ tục đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh tiết kiệm được thời gian, công sức đi lại. 

Tuy nhiên hiện nay, công tác phối hợp cấp GCNĐKKD và mã số thuế vẫn còn vướng mắc, chậm. Ông Nguyễn Xuân Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Hàm Yên cho biết, thông thường sau khi có GCNĐKKD, hộ kinh doanh đến Chi cục Thuế để làm thủ tục cấp mã số thuế hoặc cán bộ chi cục dựa trên danh sách hộ đăng ký kinh doanh của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hàng tháng, cán bộ chi cục tiến hành rà soát các hộ đã đăng ký kinh doanh mà chưa có mã số thuế. Từ đó, cán bộ chi cục xuống trực tiếp hộ kinh doanh để hướng dẫn các thủ tục cấp mã số thuế. Từ thực tế trên cho thấy việc cấp mã số thuế  GCNĐKKD giữa hai cơ quan độc lập, nên khó tránh khỏi tình trạng hộ kinh doanh được cấp GCNĐKKD nhưng không đăng ký thuế hoặc hộ kinh doanh đã đăng ký cấp mã số thuế nhưng không đăng ký cấp GCNĐKKD. 

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động cấp GCNĐKKD hộ cá thể,  giúp công tác phối hợp cấp mới GCNĐKKD và mã số thuế  ngày càng chặt chẽ, UBND huyện Hàm Yên chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ trì, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh phát triển kinh doanh. UBND các xã và thị trấn phối hợp, xác minh thông tin về hộ kinh doanh trên địa bàn. Các phòng, cơ quan chuyên môn phối hợp tăng cường công tác kiểm tra hộ kinh doanh trên địa bàn về việc chấp hành các nội dung trong GCNĐKKD, rà soát doanh thu, mức thuế từ đó chống thất thu ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao ý thức cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Bài, ảnh: Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục