Khởi động dự án và đánh giá chất lượng cảm quan thịt trâu Chiêm Hóa

- Sáng 14-4, UBND huyện Chiêm Hóa phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ thống nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị khởi động dự án và đánh giá chất lượng cảm quan thịt trâu Chiêm Hóa.

Đại biểu dự hội nghị.

Đây là hoạt động thuộc dự án đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm thịt trâu Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Với trên 26.000 con, huyện Chiêm Hóa là địa phương phát triển chăn nuôi trâu lớn của tỉnh. Năm 2021, sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng đạt gần 1.400 tấn. Huyện đã tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ chăn nuôi, xây dựng thương hiệu “trâu ngố” Chiêm Hóa trở thành sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương.

Năm 2021, dự án “Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm thịt trâu Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang” được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Dự án được triển khai trong 3 năm, từ 2021 đến năm 2024.

Đại biểu đánh giá chất lượng cảm quan.

Mẫu đánh giá cảm quan thịt trâu Chiêm Hóa.

Trong đó mục tiêu cụ thể bảo hộ được chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm thịt trâu Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang; xây dựng được hệ thống các văn bản công cụ quản lý chỉ dẫn địa lý, hệ thống nhận diện và các công cụ quảng bá, truyền thông cho sản phẩm thịt trâu Chiêm Hóa; thiết lập mô hình sản xuất, quản lý sản phẩm sau bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng. Trên cơ sở đó giúp bảo vệ danh tiếng của sản phẩm, khai thác và phát triển thị trường tiêu thụ để tăng giá bán, tạo thêm giá trị gia tăng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dựa trên kết quả phân tích đánh giá chất lượng cảm quan từ chuyên gia và các đại biểu, hội nghị đã thống nhất những dấu hiệu cảm quan thịt trâu Chiêm Hóa có những đặc trưng như: Trạng thái bề mặt thịt khô, trơn, không dính nhớt, không dính tay; thịt có cấu trúc mềm, đàn hồi, cơ thịt liên kết chặt chẽ; màu sắc thịt nạc đỏ hồng, hơi sẫm, đồng đều; mùi thơm đặc trưng…

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục