Ngân hàng Tuyên Quang 65 năm xây dựng và phát triển

TQĐT - Cách đây 65 năm, ngày 6/5/1951, tại lán Hang Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập “Ngân hàng Quốc gia Việt Nam” (nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tài chính - kinh tế Trung ương Đảng được giao giữ chức Tổng Giám đốc đầu tiên của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

Sau khi Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành lập, Ngân hàng Quốc gia cấp liên khu và cấp tỉnh trong toàn quốc lần lượt được thành lập; trong đó, Chi nhánh Ngân hàng Quốc gia tỉnh Tuyên Quang được thành lập vào tháng 6/1951, đồng chí Nguyễn Gia Hạc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện Ủy huyện Hàm Yên được bổ nhiệm làm Trưởng Ngân hàng Quốc gia tỉnh. Ngân hàng Quốc gia tỉnh Tuyên Quang hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo chỉ đạo của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, đồng thời là một cơ quan tham mưu của cấp ủy và chính quyền địa phương về thực thi chính sách tiền tệ, tín dụng của Đảng và Nhà nước ở địa phương. 


Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng SHB - Chi nhánh Tuyên Quang. Ảnh: Thùy Linh

Khi miền Bắc bước vào thời kỳ khôi phục phát triển và xây dựng Chủ nghĩa xã hội, Ngân hàng Tuyên Quang thực hiện củng cố lưu thông tiền tệ, ổn định giá trị đồng tiền, nâng cao chất lượng tín dụng và các mặt nghiệp vụ khác; đồng thời, vừa tham gia phục vụ chiến đấu và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, vừa chi viện cho chiến trường Miền Nam, nhiều cán bộ Ngân hàng Tuyên Quang đã tình nguyện đi chiến đấu và phục vụ công tác kinh tài ở chiến trường miền Nam trong đó có những đồng chí đã hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ, như liệt sỹ: Nguyễn Thanh Phong, Hồ Thái Diên, Nguyễn Thiện Kim...

Thực hiện quyết nghị của Quốc hội khóa V ngày 27/12/1975, tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đã hợp nhất thành tỉnh Hà Tuyên, từ đó Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tuyên cũng được thành lập; giai đoạn đầu đặt trụ sở tại thị xã Hà Giang, khi xảy ra chiến tranh biên giới phía bắc trụ sở chuyển về cùng địa điểm với Ngân hàng thị xã Tuyên Quang. Đến năm 1991, sau khi tái lập tỉnh, bộ máy tổ chức của Ngân hàng Tuyên Quang đã dần được hoàn thiện, phù hợp với sự phát triển chung của toàn hệ thống ngân hàng và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đặc biệt từ tháng 5 năm 1990, khi Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, Pháp lệnh Ngân hàng thương mại và Hợp tác xã tín dụng có hiệu lực thi hành, chính thức chuyển cơ chế hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam từ 1 cấp thành 2 cấp, theo đó Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; các ngân hàng chuyên doanh thực hiện chức năng kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, có tư cách pháp nhân và bình đẳng với các thành phần kinh tế khác.


Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
và các đồng chí lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang nhân dịp về thăm và tặng quà cho bà con nhân dân thôn Tân Thành,
xã Minh Thanh (Sơn Dương).

Trải qua 65 năm xây dựng, trưởng thành, đổi mới, hội nhập và phát triển, hệ thống Ngân hàng Tuyên Quang đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần vào thành công của sự nghiệp đổi mới kinh tế đất nước nói chung và của tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Từ khởi điểm ban đầu là một Chi nhánh Ngân hàng nhỏ với gần 30 cán bộ và 5 phòng, đội trực thuộc, đến nay toàn tỉnh đã có gần 1.000 cán bộ, nhân viên, với sự hiện diện của 06 ngân hàng (bao gồm các loại hình Ngân hàng Thương mại Nhà nước, Ngân hàng Thương mại cổ phần, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh), 13 Chi nhánh cấp huyện và 38 phòng giao dịch được trải rộng khắp  địa bàn toàn tỉnh, tạo thêm nhiều kênh dẫn vốn đầu tư cho nền kinh tế và cung cấp các dịch vụ ngân hàng phong phú, đa dạng, đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch của các thành phần kinh tế trong tỉnh; đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có cán bộ, nhân viên ngân hàng trực tiếp phục vụ.

Đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh, ngành Ngân hàng Tuyên Quang luôn bám sát các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, ưu tiên vốn tập trung đầu tư cho các lĩnh vực đột phá của tỉnh, lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng nông thôn mới; tập trung vốn đầu tư cho các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án lớn của tỉnh như: Dự án xi măng, nguyên liệu giấy, thủy điện, cây cam sành, cây chè, cây mía, cây lạc... vốn tín dụng ngân hàng có tác động sâu sắc đến sự phát triển của các thành phần kinh tế tại địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa; Cùng với vốn tín dụng thương mại, vốn tín dụng chính sách đã giúp cho gần 73.000 hộ thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đến 31/3/2016, tổng nguồn vốn trên địa bàn là: 14.092  tỷ đồng, tăng 328 lần so với năm 1991, tổng dư nợ là 11.182 tỷ đồng, tăng gấp 385 lần so với năm 1991 (thời điểm tách tỉnh).

Trong suốt những năm qua, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, giữ vai trò làm đầu mối chỉ đạo, điều hành hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho Thống đốc, cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, các cơ chế chính sách về tiền tệ, ngân hàng của Chính phủ, của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng nhà nước tỉnh thực hiện tốt các giải pháp về chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, như: Chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm cơ chế điều hành lãi suất cơ bản và lãi suất thỏa thuận; thực hiện có kết quả các biện pháp về tín dụng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất cho vay, thu nợ gốc trước, nợ lãi sau, tăng cường trao đổi, đối thoại, làm việc trực tiếp với khách hàng,...; thực hiện nghiêm quy định về phân loại tài sản có, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, tích cực thu hồi, xử lý các khoản nợ xấu bằng nhiều hình thức; cảnh báo các ngân hàng chủ động có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro xảy ra trong hoạt động tín dụng, hoạt động thanh toán, có biện pháp tích cực ngăn ngừa thủ đoạn tiêu cực, tham nhũng, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước tỉnh luôn thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát, công tác kế toán - thanh toán, công tác tiền tệ - kho quỹ, công tác Quốc hội, công tác thông tin tuyên truyền,... nhằm xây dựng hệ thống ngân hàng Tuyên Quang phát triển an toàn, bền vững.


Khách hàng thanh toán qua máy POS tại cửa hàng FPT Shop Tuyên Quang,
phường Tân Quang (TP Tuyên Quang).

Đồng thời, để tiến tới phát triển một hệ thống ngân hàng hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã từng bước đổi mới công nghệ, phát triển và ứng dụng kỹ thuật tin học vào các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, đến nay đã có nhiều dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn, tiện ích được thực hiện, như: Dịch vụ chuyển tiền điện tử, thẻ thanh toán, thanh toán quốc tế, thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, thu Ngân sách nhà nước,... Đến tháng 3/2016, trên địa bàn toàn tỉnh có 45 máy giao dịch tự động ATM, 87 máy POS được lắp đặt tại những địa điểm trung tâm, đông dân cư, thuận lợi cho việc giao dịch của khách hàng.

Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ, ngành Ngân hàng Tuyên Quang còn rất tích cực trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, mỗi năm các ngân hàng đóng góp hàng tỷ đồng để xây dựng lớp học, nhà văn hóa, nhà trẻ, mua sắm các trang thiết bị y tế, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo... góp phần không nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Với những thành tích đã đạt được trong 65 năm qua, ngành Ngân hàng Tuyên Quang đã vinh dự được đón nhận 7 Huân chương Lao động các hạng cho tập thể và các cá nhân, nhiều Cờ thi đua của Chính phủ, của UBND tỉnh, của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bằng khen, Giấy khen, các phần thưởng cao quý khác của các cấp, các ngành trao tặng.

Tự hào về truyền thống 65 năm qua, trong thời gian tới, công chức, nhân viên ngành Ngân hàng Tuyên Quang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức cùng ngành Ngân hàng Việt Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu Phát triển Ngành ngân hàng An toàn - Hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập quốc tế; đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao, cùng các cấp, các ngành góp phần ngày càng tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Trịnh Ngọc Tuấn
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục