Tiếng việt | English

Ngành Ngân hàng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

- Ngày 10/7/2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm của Khối thi đua Ngân hàng.


Đồng chí Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Trịnh Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đến 30/6/2020, tổng nguồn vốn đạt 27.135 tỷ đồng, tăng 6%, trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương là 24.261 tỷ đồng, tăng 7,5% so với 31/12/2019; tổng dư nợ đạt 18.071 tỷ đồng, tăng 0,83% so với 31/12/2019; thực hiện đồng bộ các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 1.635 khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid – 19 với số dư nợ 2.594 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm ngành ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp mở rộng tín dụng, ưu tiên vốn tập trung đầu tư cho các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ, lĩnh vực đột phá của tỉnh; đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn tín dụng cho các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, nhất là vốn cho phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện nước, học phí, khám bệnh, chữa bệnh và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh…

Tin, ảnh: Anh Dương

Tin cùng chuyên mục