Tiếng việt | English

Nhiều giải pháp thu thuế ngoài quốc doanh

- Thuế ngoài quốc doanh là một trong những nguồn thu lớn mang tính bền vững và có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước hàng năm. Xác định được điều đó, ngay từ đầu năm, ngành Thuế tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng thu thuế ngoài quốc doanh và đạt được những kết quả khả quan.

Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh luôn chiếm tỷ trọng cao và được tỉnh đánh giá là khu vực có tốc độ tăng trưởng khá, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hết tháng 1-2020, số thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh đạt gần 67 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước. Số thu này đã góp phần quan trọng nâng tổng số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 200 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. 


Cán bộ Chi cục Thuế huyện Sơn Dương hỗ trợ người nộp thuế giải quyết các thủ tục hành chính thuế tại bộ phận một cửa.

Ông Trương Thế Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, kết quả trên thể hiện sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh để ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Đồng thời, cũng khẳng định công tác quản lý thu thuế ngoài quốc doanh của ngành Thuế tỉnh ngày càng hiệu quả. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh là khoản thu quan trọng nên ngành Thuế đã thực hiện tốt các chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp; tích cực tổ chức các hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại cùng doanh nghiệp. Các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp được ngành Thuế nhanh chóng tiếp thu, giải quyết hoặc kiến nghị cấp trên tháo gỡ. Hàng năm, Cục Thuế tổ chức hội nghị thường niên nhằm tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện tốt chính sách thuế. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế nên ý thức tự giác kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngày càng được nâng cao. 

Cùng với công tác tuyên truyền, hỗ trợ, ngành Thuế đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, giúp người nộp thuế tự giác thực hiện chính sách thuế. Ngành Thuế cũng đã hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khi triển khai dịch vụ thuế điện tử eTax thay thế cho hệ thống khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử trước đây. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử, 98% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử. Việc hoàn thuế điện tử thực hiện trong thời gian 2 đến 3 ngày, giúp cho nguồn tài chính của doanh nghiệp quay vòng nhanh, phục vụ kịp thời cho sản xuất, kinh doanh. 

Năm 2020 UBND tỉnh giao ngành Thuế là 630 tỷ đồng. Để hoàn thành số thu này, ngành Thuế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nguồn thu trọng tâm là thực hiện giám sát chặt chẽ tình trạng kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đôn đốc kịp thời số thuế phát sinh vào ngân sách Nhà nước. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng quản lý chặt chẽ các đơn vị xây dựng cơ bản khi thanh toán công trình, thực hiện khấu trừ tại nguồn số thuế phải nộp theo quy định.

Đơn vị tiếp tục làm tốt công tác phân tích, đánh giá khả năng nộp tiền nợ thuế của từng doanh nghiệp, giám sát chặt chẽ các khoản nợ, nợ đến hạn để đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế có hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khoản nợ mới phát sinh. Bên cạnh đó, thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khách quan cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp từng bước ổn định sản xuất và hoàn thành tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.             

Bài, ảnh: Mai Hương

Tin cùng chuyên mục