Tiếng việt | English

Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

- Đối với ngành điện, giảm tổn thất điện năng là tiêu chí cơ bản để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong những năm qua, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp để góp phần mang lại hiệu quả cao trong thực hiện chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng và nâng cao chất lượng sử dụng điện.

Tỉnh ta có địa hình phức tạp, việc đầu tư hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhiều đường dây cũ chưa được đầu tư, cải tạo, ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp điện, gây tổn thất điện năng. Để khắc phục tình trạng này, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, triệt để thực hiện trong năm 2019 để giảm tổn thất về trước 1 năm theo kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, đã áp dụng công nghệ mới trong công tác quản lý vận hành như vệ sinh cách điện bằng máy rửa sứ hotline, kiểm tra lưới điện bằng camera nhiệt, kiểm tra đầu cáp trung áp bằng thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ PD đã góp phần giảm thời gian cắt điện, phát hiện sớm những bất cập để phòng ngừa sự cố.

Công ty Điện lực Tuyên Quang xây dựng hệ thống quản lý trạm biến áp 
từ xa, góp phần giảm tổn thất điện năng.

Công ty đã hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng mới, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên. Trong năm 2019, công ty đã đầu tư xây dựng, cấy thêm 46 trạm biến áp phân phối, xây dựng mới 37,17 km đường dây trung áp, 34,65 km lưới điện hạ áp, với tổng mức đầu tư 47,74 tỷ đồng. Hoàn thành 65 đầu điểm công trình sửa chữa lớn, thực hiện 60 phương án sửa chữa thường xuyên trọng tâm, sửa chữa cải tạo nâng tiết diện đường dây 0,4 kV và cải tạo nâng cấp lưới 1 pha 0,22 kV tại các trạm biến áp có tổn thất điện năng cao bằng sử dụng vật tư thu hồi và nguồn vốn chi phí giá thành năm 2019 để giảm tổn thất điện năng...

Trong năm 2020, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã hoàn thành đóng điện 13 công trình đầu tư xây dựng năm 2020 với quy mô cấy thêm 55 TBA, xây dựng mới 66 km đường dây trung áp, cải tạo và xây dựng mới 119 km đường dây hạ áp với tổng mức đầu tư 92 tỷ đồng. Đến nay, Công ty đã hoàn thành 29 đầu điểm công trình sửa chữa lớn lưới điện năm 2020, tổ chức 239 lần vệ sinh cách điện bằng máy rửa sứ hotline; thực hiện kiểm tra lưới điện bằng camera nhiệt được 257 lượt, phát hiện 84 trường hợp tiếp xúc bị phát nhiệt và đã xử lý kịp thời; thực hiện kiểm tra đầu cáp trung áp bằng thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ PD được 1.206 lượt đo đầu cáp và tủ trung áp, kết quả đã phát hiện được 6 trường hợp bất thường và đã xử lý kịp thời giúp giảm tổn thất điện năng...

Với những giải pháp cụ thể, tỷ lệ tổn thất điện năng hàng năm của công ty luôn thấp hơn tỷ lệ tổn thất mà Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Cụ thể, trong giai đoạn 2015 - 2019 đã giảm tổn thất điện năng từ 9,75% về 7,5%. Năm 2020, công ty được giao chỉ tiêu 6,8%, thực hiện lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 7,13% và vượt kế hoạch giao 0,33%. 

Ông Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết, trong thời gian tới, công ty triển khai các giải pháp trọng tâm để giảm tổn thất điện năng. Cụ thể trong công tác tổ chức, quản lý đã giao nhiệm vụ trong việc tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật cho các đường dây và trạm biến áp để làm cơ sở cho việc giao khoán chỉ tiêu tổn thất điện năng đến từng tổ sản xuất và công nhân nhận khoán, xét thi đua hàng tháng, gắn liền thưởng của các cá nhân theo chỉ tiêu tổn thất điện năng. Công ty duy trì công tác tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật lưới điện trung, hạ áp sau trạm biến áp mỗi tháng 1 lần bằng phần mềm Smart-Simulator. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, phát dọn hành lang lưới tuyến, cân đảo pha, xử lý tiếp xúc, vệ sinh cách điện, hoán đổi luân chuyển máy biến áp, kiên quyết không để tình trạng máy biến áp vận hành non tải, quá tải, căn chỉnh hộp công tơ, thay thế cột tre, cột gỗ bằng cột bê tông...

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục