Phấn đấu nguồn vốn tăng tối thiểu 11%

- Ngày 22-1, Agribank Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022.

Lãnh đạo Agribank Tuyên Quang, Công đoàn Agribank ký thỏa ước lao động tập thể.

Năm 2021, Agribank có bước tăng trưởng khá, nguồn vốn huy động đạt 8.942 tỷ đồng, tăng 860 tỷ đồng so với năm 2020, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn đạt 10,6%, chiếm tỷ trọng 55,6%/tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; bình quân mỗi cán bộ Agribank huy động được 25,3 tỷ đồng, tăng 2,5 tỷ đồng so với năm trước. Tổng dư nợ đạt 8.472 tỷ đồng, tăng 516 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 100% kế hoạch tăng trưởng và kế hoạch dư nợ cuối kỳ do Agribank giao. Trong đó, tổng dư nợ cho vay khu vực nông nghiệp nông thôn của đơn vị đạt 6.434 tỷ đồng, tăng 362 tỷ đồng.

Năm 2022, Agribank Tuyên Quang tiếp tục phấn đấu thực hiện huy động nguồn vốn tăng tối thiểu 11% so với năm 2021; dư nợ cho vay nền kinh tế tăng từ 9% trở lên so với năm 2021; tỷ lệ nợ xấu bằng hoặc dưới 1%; thu dịch vụ, tăng từ 18% đến 20% so với năm 2021...

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục