Phấn đấu năm 2022 giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng trưởng trên 4%

- Sáng 21-1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
cho tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021

Năm 2022, ngành phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng trên 4%; tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch, chính sách lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 đã được cấp có thẩm quyền ban hành; tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Nhân dịp này, có 7 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tin,ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục