Tiếng việt | English

Quỹ bình ổn giá xăng dầu âm hơn 620 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa có thông báo về tình hình sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu quý I/2019.

Sau khi trích quỹ để bình ổn giá xăng dầu 3 tháng đầu năm 2019, hiện quỹ bình ổn đã âm hơn 620 tỷ đồng.

Theo đó, thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong Quý I năm 2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu âm hơn 620 tỷ đồng trong quý 1 năm 2019.

Theo đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504,376 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I năm 2019 (từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/3/2019) là 1.659,258 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/3/2019) là 5.787,683 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý 1 năm 2019 là 3,406 tỷ đồng. Hiện quỹ bình ổn đã âm hơn 620 tỷ đồng./.

Theo VOV.vn

Tin cùng chuyên mục