Quý I thu ngân sách vượt dự toán

- Năm 2022, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu tổng thu ngân sách đạt 2.700 tỷ đồng. Để đạt được con số này, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu và chống thất thu ngân sách ngay từ đầu năm. Nhờ vậy, nhiều khoản thu ngân sách đạt được vượt dự toán, kế hoạch của quý I - 2022.

Người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính Thuế tại bộ phận Một cửa Chi cục thuế thành phố Tuyên Quang - Yên Sơn.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, trong quý I-2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 753 tỷ đồng, bằng 32% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 28% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 107,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số khoản thu đạt cao như: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước trung ương và địa phương đạt gần 75 tỷ đồng, bằng 20% dự toán UBND tỉnh giao; thu từ kinh tế ngoài quốc doanh là hơn 205 tỷ đồng, đạt 30% dự toán; thuế bảo vệ môi trường đạt 111 tỷ đồng, đạt 32% dự toán; thuế thu nhập cá nhân gần 36 tỷ đồng, bằng 36% dự toán; thu lệ phí trước bạ ước đạt hơn 33 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt hơn 195 tỷ đồng…

So với dự toán có 10/16 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 25%). Trong đó nhiều khoản thu vượt so với cùng kỳ năm 2021 là thu từ khu vực kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương, thuế bảo vệ môi trường, các loại phí, lệ phí, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước… Kết quả này cho thấy đà phục hồi khả quan và khá đồng đều của nền kinh tế, cũng như hiệu quả của các chính sách đã thực hiện trong phòng, chống dịch và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với đại dịch Covid-19.

Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, thu ngân sách quý I-2022 đạt khá về tiến độ thực hiện dự toán và tăng so cùng kỳ là do tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng tốt, các doanh nghiệp đã có sự tăng tốc hoạt động sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý là thu từ kinh tế ngoài quốc doanh là hơn 205 tỷ đồng, đạt 30% dự toán, đây là nguồn thu có đóng góp số thu lớn trong tổng thu ngân sách trên địa bàn. Số thu này cho thấy sự khởi sắc trong hoạt động kinh doanh, thương mại nói chung. Ngoài ra các dịch vụ kinh doanh nhà hàng, cà phê đang phục hồi và bắt đầu hoạt động sôi động…

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực thành phố Tuyên Quang - Yên Sơn nắm bắt tình hình phát triển kinh doanh doanh nghiệp
 trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Hoàng Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Trong quý II, cán bộ, công chức ngành Thuế sẽ tiếp tục chủ động và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao. Theo đó, ngành Thuế sẽ triển khai các giải pháp chỉ đạo phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 của ngành; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu năm 2022. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các chi cục, các đơn vị cần tiếp tục rà soát kỹ, nắm bắt từng nguồn thu, sắc thuế chi tiết đến từng tháng, từng khu vực, sắc thuế để đánh giá dự báo sát diễn biến, tình hình thu, từ đó tham mưu cho tỉnh phương án điều hành ngân sách cho phù hợp. Đặc biệt, trong bối cảnh từ 1-4-2022, thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm 50% và giảm 70% đối với mặt hàng dầu hỏa sẽ làm giảm nguồn thu ngân sách.

Đối với công tác quản lý nợ, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các chi cục cần chủ động phân tích nguyên nhân từng khoản nợ thuế, tính chất nợ tại các đơn vị để có giải pháp xử lý, thu hồi nợ thuế hiệu quả; tận dụng tối đa ứng dụng công nghệ thông tin sẵn có, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ, chủ động đề xuất phương án tháo gỡ kịp thời.

Về triển khai đề án hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế tỉnh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành trong quý II-2022. Cục sẽ mở rộng việc tập huấn, tuyên truyền triển khai, sử dụng hóa đơn điện tử đến tất cả người nộp thuế trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt đẩy mạnh việc phối hợp giữa cơ quan Thuế và các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử; xây dựng, triển khai mở rộng hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, đường truyền,...) đảm bảo việc triển khai mở rộng hệ thống quản lý hóa đơn điện tử cho người nộp thuế trong tháng 4 và đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế từ ngày 1-7-2022 trên toàn tỉnh.

Cùng với đó, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh cho biết sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế, qua đó giúp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Cùng với đó là thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách nhà nước, chú trọng giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu kết hợp với mở rộng cơ sở thu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; kiểm soát chặt chẽ, đôn đốc kịp thời các khoản nợ đọng.     

 Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục