Tiếng việt | English

Quyết liệt các giải pháp thu ngân sách cuối năm

- Hết tháng 11-2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 1.785 tỷ đồng, bằng 90,1% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Hiện ngành Thuế đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, tập trung cao độ để khai thác mọi nguồn thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019.

Trong 14 khoản thu có 5 khoản thu vượt kế hoạch như tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 143,5%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 142,8%; thu từ khu vực doanh nghiệp Trung ương đạt 104,4%; lệ phí trước bạ đạt 102,5%; khoản thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 96,2%, vượt tỷ lệ thu bình quân là gần 5%. Một số khoản thu đạt thấp so với kế hoạch đề ra như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới đạt 60,9%; thu từ doanh nghiệp địa phương đạt 85,7%; thu tiền sử dụng đất đạt 85,7%; thu thuế công thương nghiệp từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 78,6%... 


Cán bộ Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh rà soát các đơn vị còn nợ thuế.

Trước những khoản thu có tỷ lệ thu bình quân đạt thấp và khó thu, Cục Thuế tỉnh đã có công văn chỉ đạo tới các đơn vị, cán bộ trong toàn ngành tập trung thi đua lập thành tích hoàn thành nhiệm vụ thu; quán triệt nhiệm vụ thu đến từng đơn vị, đội thuế, công chức. Nội dung thi đua được tập trung đẩy mạnh thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 15 giải pháp cụ thể với phương châm bao quát: rà soát hết các nguồn thu phát sinh để huy động vào ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, đôn đốc thu nợ đọng thuế; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, điện tử hóa tối đa công tác khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế...

Tại địa bàn thành phố Tuyên Quang, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 351,3 tỷ đồng, bằng 76,4% dự toán năm. Một số khoản thu ngân sách khó hoàn thành như khoản thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh hiện mới đạt 102,4 tỷ đồng, bằng 73,1% dự toán năm. Thu tiền sử dụng đất đạt 78,6 tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán năm. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, UBND thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo Chi cục Thuế và các phòng, ban liên quan tăng cường vận động, khuyến khích người dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị Lý Thái Tổ, khu đô thị An Phú nộp tiền vào ngân sách trước ngày 25-12; thực hiện biện pháp chống thất thu, quản lý, khai thác có hiệu quả các khoản thu ngân sách phát sinh trên địa bàn; quan tâm các khoản thu đối với các doanh nghiệp vãng lai tham gia hoạt động xây dựng cơ bản tại địa bàn huyện...

Để đạt và vượt được kế hoạch thu ngân sách Nhà nước đề ra, thời gian còn lại của năm 2019, ngành Thuế tỉnh tập trung mọi nguồn lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế, triển khai quyết liệt chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế. Đối với những khoản thu gặp nhiều khó khăn như thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, ngành thực hiện kế hoạch tập trung thu nợ, cưỡng chế nợ thuế; phân công, chỉ đạo các đơn vị, cán bộ thuế phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn rà soát, thu triệt để các khoản thu phát sinh và chuẩn bị công tác thuế khoán năm 2020. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế đúng quy định, không gây phiền hà, khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế.

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục