Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

- Hiện nay, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình với mục tiêu đến 31-12-2022 hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành

Năm 2022, tỉnh được phân bổ 2.534,4 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho 16 dự án (chưa bao gồm vốn ODA, vốn ngân sách Trung ương dự kiến bổ sung năm 2022 khoảng 550 tỷ đồng).

Thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã có văn bản số 253/UBND-ĐTXD, ngày 24-1-2022 và Văn bản số 424/UBND-ĐTXD, ngày 14-2-2022 chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư, chủ dự án, công trình xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt để đạt mục tiêu đề ra. Theo đó, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và giải ngân vốn đầu tư năm 2022 do đơn vị mình thực hiện. Hàng tháng, UBND tỉnh tổ chức một cuộc họp để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện giải ngân, tiến độ thi công các dự án, công trình.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, lũy kế vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến ngày 11-3-2022 còn trên 487 tỷ đồng; giải ngân kế hoạch năm 2022, nguồn vốn ngân sách Nhà nước Trung ương đạt 5,7% kế hoạch, thấp so với kế hoạch đề ra. Số vốn chưa giải ngân hiện trên 2.389 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh kiểm tra tiến độ thi công đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Sở Kế hoạch - Đầu tư đã tổ chức Hội nghị cam kết giải ngân vốn đầu tư công với các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư đã khẳng định tại Hội nghị: Tỉnh xác định năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Đầu tư công sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ chốt, dẫn dắt tăng trưởng nguồn vốn đầu tư xã hội và là “cú huých” cho phục hồi kinh tế của tỉnh khi bình thường hóa cuộc sống sau đại dịch Covid-19. Bởi thế, giải ngân vốn đầu tư công được coi là giải pháp góp phần quan trọng phục hồi kinh tế hiệu quả.

Sau hội nghị, Sở Kế hoạch - Đầu tư đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh kết quả hội nghị và những khó khăn vướng mắc các chủ đầu tư, nhà thầu nêu tại hội nghị. Đồng thời tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết 3 vấn đề để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 gồm công tác giải phóng mặt bằng, cấp mỏ đất để đào đắp công trình, bãi tập kết vật liệu thừa khi thực hiện dự án, công trình. Sở cũng tham mưu cho UBND tỉnh hướng giải quyết đối với từng công trình, dự án…  

Cam kết thực hiện giải ngân đúng tiến độ

Tỉnh phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2022 trước ngày 31-12-2022. Cụ thể, đối với các công trình chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2022 thì phải giải ngân tối thiểu 70% trước ngày 30-6-2022, trước ngày 31-12-2022 phải đưa vào sử dụng và giải ngân 100% số vốn. Các công trình hoàn thành sau năm 2022, trước 30-6-2022 phải hoàn thành 60% kế hoạch vốn của từng công trình sử dụng vốn; trước 30-12-2022 phải giải ngân 100% vốn, không để nợ đọng vốn xây dựng cơ bản. Đối với các dự án khởi công năm 2022, chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thiết kế, thẩm định, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu hoàn thành khởi công trước 30-6-2022 và giải ngân tối thiểu 50% vốn kế hoạch của từng công trình được giao vốn; trước 31-12-2022 hoàn thành giải ngân 100% vốn từng công trình, dự án.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai là công trình trọng điểm của tỉnh có số vốn giải ngân trong năm 2022 trên 1.000 tỷ đồng. Khối lượng xây dựng lớn nhưng các gói thầu đều vướng mặt bằng. Đại diện nhà thầu, ông Nguyễn Thanh Dân, Phó Giám đốc Công ty Quảng Lợi cho biết: Đơn vị thi công gói thầu số 29 thuộc huyện Thanh Ba (Phú Thọ) có tổng mức thi công 91 tỷ đồng trong năm 2022. Hiện đơn vị đang tập trung nguồn nhân lực, vật lực thi công những điểm đã có mặt bằng với phương án có mặt bằng đến đâu sẽ tiến hành thi công ngay tới đó. Tới đây đủ mặt bằng đơn vị cam kết sẽ làm vượt từ 5 - 10% tiến độ để bảo đảm giải ngân hết nguồn vốn được giao.

Công ty cổ phần Licogi 14 thi công gói thầu số 26 dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. 

Ông Trần Viết Cương, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết: Ban đang tích cực phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố tháo gỡ vướng mắc, giải phóng mặt bằng để giao cho các nhà thầu thi công. Trước đó, tổ chức ký cam kết với các nhà thầu về tiến độ thi công để đảm bảo tiến độ đề ra.

Đối với công trình trọng điểm là Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lãnh đạo Ban đang nỗ lực phối hợp với chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng tỉnh, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện, thị xã của tỉnh Phú Thọ giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng như hồ sơ kỹ thuật thửa đất của từng hộ dân, rà soát các kiến nghị về bổ sung đường goong, cống chui dân sinh để bổ sung thiết kế, thu hồi đất đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế; bám sát kế hoạch giải phóng mặt bằng của tỉnh Phú Thọ để đôn đốc chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện, thị xã của tỉnh Phú thọ.

Đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh, các nhà thầu đã linh hoạt trong thực hiện thi công để đảm bảo tiến độ như đơn vị thi công cầu Bạch Xa (Hàm Yên) thuê đất người dân để làm nhà điều hành, tập kết vật liệu để thi công trong khi chờ giải phóng mặt bằng; đơn vị thi công cầu Xuân Vân (Yên Sơn) gặp khó khăn do tầng địa chất phức tạp đã có phương án thực hiện cùng lúc vừa khoan thăm dò vừa thi công; đơn vị thi công Cầu Trắng, xã Tân Trào (Sơn Dương) đã khắc phục khó khăn về thời tiết thi công vượt 17% tiến độ đề ra...

Huyện Sơn Dương năm 2022 triển khai nhiều công trình, dự án lớn như cầu Trắng vào khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; cầu Sơn Dương, đường tránh thị trấn Sơn Dương... Đồng chí Giang Tuấn Anh, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương cam kết sẽ phối hợp với chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng để các công trình khởi công trong tháng 4-2022 theo phương án chủ đầu tư cung cấp hồ sơ đến đâu thì giải phóng mặt bằng đến đó, giải phóng mặt bằng đến đâu thì thi công đến đó.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, hỗ trợ từ các ngành chức năng, nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh thi công, đảm bảo khối lượng, chất lượng để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng trong bối cảnh bình thường mới.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục