Rà soát chuẩn hoá dữ liệu mã số thuế cá nhân

- Hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế để bảo đảm đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngành Thuế Tuyên Quang đang đồng loạt triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân của người nộp thuế trên địa bàn tỉnh.

Cục Thuế tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân trên địa bàn tỉnh, đồng thời, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể đến từng phòng, Chi cục Thuế khu vực. Đặc biệt, ngành Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương thay đổi mã số thuế bằng mã số định danh công dân để các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và người dân nắm được và chủ động phối hợp thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân với Cơ quan Thuế theo đúng quy định.

Mục tiêu của việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân là để đảm bảo mỗi cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. 

Cán bộ Cục Thuế Tuyên Quang hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Đối tượng triển khai rà soát là mã số thuế của cá nhân có quốc tịch Việt Nam, cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước; cá nhân đại diện hộ kinh doanh sử dụng mã số thuế 10 số để kê khai các nghĩa vụ thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh.

Việc thực hiện rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân được triển khai theo các giai đoạn: Giai đoạn 1 đến ngày 30-4, tập trung triển khai việc rà soát dữ liệu đăng ký thuế của các mã số thuế cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang Bộ Công an tại cơ quan thuế các cấp. Giai đoạn 2 từ 1-5 đến 30-6, ngành Thuế tập trung rà soát dữ liệu đăng ký thuế của mã số thuế cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang Bộ Công an tại cơ quan thuế các cấp. Giai đoạn 3 từ 1-7 đến 31-12-2023, sử dụng mã định danh làm mã số thuế khi thông tư sửa đổi Thông tư 105 của Bộ Tài chính về đăng ký thuế được ban hành, có hiệu lực; tiếp tục rà soát dữ liệu mã số thuế cá nhân còn lại chưa truy vấn được mã định danh cá nhân để chuyển đổi mã định danh làm mã số thuế.

Đồng chí Đinh Thanh Cường, Phó trưởng Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Tuyên Quang cho biết, để công tác triển khai thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân được đảm bảo theo đúng lộ trình và kế hoạch đã đề ra, đề nghị người nộp thuế chủ động cập nhật đầy đủ, chính xác 3 thông tin: họ và tên, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có căn cước công dân/chứng minh nhân dân; ngày, tháng, năm sinh của cá nhân vào dữ liệu của mã số thuế để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc thay đổi thông tin được thực hiện bằng nhiều hình thức như đăng nhập thông tin trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/); đăng nhập qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn/) hoặc đến trực tiếp Bộ phận “Một cửa” của cơ quan thuế các cấp để được hỗ trợ, hướng dẫn thay đổi thông tin.

Bài, ảnh: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục