Tạo nguồn thu ngân sách bền vững

- Năm 2021, ngành Thuế tỉnh được Bộ Tài chính giao tổng thu nội địa là 2.127,7 tỷ đồng, UBND tỉnh giao là 2.390 tỷ đồng. Để hoàn thành vượt dự toán được giao, ngành Thuế tỉnh tập trung ưu tiên các giải pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tạo nguồn thu ngân sách bền vững.

Ông Hoàng Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2020 đối với ngành Thuế tỉnh là rất nặng nề. Bởi theo dự báo, tình hình kinh tế nước ta nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng trong năm tới vẫn còn gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang từng bước phục hồi nhưng chậm, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, tài chính... làm ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước. Để thực hiện dự toán thu năm 2021, Cục Thuế tỉnh xây dựng chỉ tiêu phấn đấu tăng thu, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trong ngành. Đồng thời, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tăng cường quản lý thu ngân sách, khai thác kịp thời các khoản thu, sắc thuế vào ngân sách ngay từ những ngày đầu năm.


Cán bộ Cục Thuế tỉnh công khai thủ tục hành chính thuế tại bộ phận 
“một cửa” tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Tại Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên, tổng thu ngân sách năm 2020 đạt 123% dự toán Bộ tài chính giao, đạt 110,7% dự toán UBND tỉnh giao. Tuy nhiên, trong cơ cấu thu nội địa thì nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh có xu hướng giảm, nhưng lại có chiều hướng gia tăng nguồn thu từ đất đai mà đây lại là nguồn thu không bền vững. Để khắc phục tình trạng này, Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa -  Hàm Yên ưu tiên các mục tiêu tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, tăng thu từ sản xuất, kinh doanh; thu đúng, thu đủ các nguồn thu ngân sách Nhà nước. Đồng thời, tăng cường quản lý đối với lĩnh vực khai thác như chế biến lâm sản, kinh doanh vận tải, khai thác khoáng sản...

Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2021, ngành Thuế tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung là chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp thu thuế trên địa bàn; phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tạo nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. Ngành phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan trên địa bàn thực hiện giải quyết kịp thời các thủ tục liên quan đến luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản... để thu kịp thời, đầy đủ các khoản phát sinh vào ngân sách; đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau đấu giá, ghi thu tiền đền bù giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp.

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh thu lệ phí môn bài. Tuy lệ phí môn bài chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu ngân sách cả năm trên địa tỉnh, nhưng hàng năm để tạo khí thế ra quân thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, ngành Thuế tỉnh luôn lấy việc hoàn thành thu lệ phí môn bài là một trong các chỉ tiêu chấm thi đua. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát triển sản xuất tạo nguồn thu cho ngân sách.

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục