Tập đoàn Masan tiếp nhận đơn hàng cam sành đầu tiên

- Ngày 23-11, Tập đoàn Masan tiếp nhận đơn hàng đầu tiên theo hợp đồng cung cấp sản phẩm cam sành theo tiêu chuẩn VietGap, hữu cơ với Hội Cam sành Hàm Yên (Hàm Yên).

Tập đoàn Masan tiếp nhận đơn hàng cam sành Hàm Yên đầu tiên.

Lượng tiêu thụ đầu tiên của tập đoàn là 4 tấn cam sành của Hợp tác xã nông sản sạch Minh Khương. Tập đoàn Masan đánh giá chất lượng sản phẩm cam sành của huyện cung cấp đảm bảo đúng theo những tiêu chuẩn trong điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Masan sẽ tiếp tục thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm đã ký kết theo đúng kế hoạch và có hướng nâng dần số lượng sản phẩm, nhằm cung cấp những thực phẩm rau quả sạch, đặc biệt là cam sành Hàm Yên đến người tiêu dùng trong cả nước.

Tin, ảnh: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục