Tiếng việt | English

Thành phố Tuyên Quang: Phấn đấu tự chủ trong thu chi ngân sách

- Việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập từ cơ chế Nhà nước bao cấp sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm là xu thế tất yếu, nhằm giảm áp lực tài chính cho ngân sách Nhà nước, đồng thời tăng quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Trước xu thế này, thành phố Tuyên Quang đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, phấn đấu đến năm 2025 tự chủ trong thu - chi ngân sách.

Thành phố Tuyên Quang có 10 phường, 5 xã, hiện đã có 3 phường tự chủ trong thu chi ngân sách gồm Tân Quang, Phan Thiết và Minh Xuân. Trong đó, phường Tân Quang có số thu hàng năm lớn nhất trong các phường. Được biết, từ năm 2012 đến nay, phường Tân Quang đã thực hiện cơ chế tự chủ trong thu chi ngân sách, năm nào phường cũng hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Điển hình là năm 2019, phường được giao thu ngân sách là hơn 12 tỷ đồng, kết thúc năm phường thu được hơn 13 tỷ đồng.

Năm 2020, phường được giao thu hơn 13 tỷ đồng, kết thúc 8 tháng đầu năm phường đã thu được hơn 8 tỷ đồng. Số còn lại phường đang tập trung đồng bộ các giải pháp thu phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao. Công tác chi ngân sách được UBND phường thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích của địa phương. Hàng năm, số chi ngân sách chiếm khoảng 50% trên tổng số thu. Số thu vượt kế hoạch được UBND phường nộp vào ngân sách Nhà nước.

Bộ phận thu thuế phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) hướng dẫn người dân
 làm các thủ tục kê khai thuế.    

Việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp đã tạo ra sự chuyển biến trong tư duy, nhận thức của các cấp, các ngành và cán bộ công chức, viên chức trong các đơn vị, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị thực hiện việc kiểm soát chi tiêu nội bộ, phát huy tính dân chủ, chủ động, sáng tạo của cán bộ viên chức và người lao động.

Phường Tân Hà tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng năm nào phường cũng hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách được giao. Ngay từ năm 2015, số thu ngân sách của phường vượt 7% so với kế hoạch, các năm sau, số thu ngân sách không ngừng tăng. Nổi bật là các năm 2017 vượt 42,5%, năm 2018 vượt 113%, năm 2019 vượt hơn 18%. Năm 2020, phường được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 4,15 tỷ đồng, đến thời điểm này phường đã thu được xấp xỉ 74% kế hoạch năm. Dự toán chi ngân sách của năm 2020 là 4,8 tỷ đồng. Điều này cho thấy kinh tế - xã hội trên địa bàn đã không ngừng phát triển, nên hoạt động thu ngân sách tăng dần qua các năm, đang từng bước đảm bảo kế hoạch chi hàng năm. Trên cơ sở đó, phường Tân Hà đã xây dựng kế hoạch tự chủ trong giai đoạn 2020 - 2025.

Ông Trần Xuân Thiểm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Hà cho biết, những năm tiếp theo, Đảng ủy phường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; khai thác tốt nguồn thu, lợi thế từ các ngành, nghề dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng phường Tân Hà đạt chuẩn văn minh đô thị. Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của phường là mỗi năm phấn đấu vượt thu ngân sách trên 11%/năm, đến năm 2025 thu cân đối ngân sách đạt trên 7,2 tỷ đồng.

Những năm qua, thành phố Tuyên Quang đã thu hút được nhiều dự án lớn như Tập đoàn Mường Thanh, Tập đoàn VinGroup... Hiện nay, thành phố đang tạo điều kiện cho các tập đoàn lớn triển khai các dự án như Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam với Dự án tổ hợp chăn nuôi, sản xuất giống lợn thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Thái Long, Đội Cấn; Dự án Nhà máy sản xuất sữa của Tập đoàn TH True Milk tại xã An Khang; Tập đoàn FLC đã tiến hành khảo sát, đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái trên địa bàn; Dự án khu đô thị Việt Mỹ tại phường Tân Quang, Phan Thiết… Đây là tiền đề, đòn bẩy giúp thành phố Tuyên Quang phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu tự chủ trong thu chi ngân sách.

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục