Tiếp tục các giải pháp cải thiện chỉ số PCI

TQĐT - Nhằm cải thiện chỉ số PCI, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thời gian qua, các cấp các ngành, các hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động, nỗ lực trong việc thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động mà UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo PCI đã đề ra. Những kết quả đã đạt được là điều kiện khả quan nâng cao vị trí xếp hạng PCI của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết 19/NQ - CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 36/KH-UBND ngày 27-4-2015 để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2015-2016. Trong đó mục tiêu đề ra là rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, cụ thể: Các cơ quan hành chính tỉnh tiếp nhận hồ sơ, thẩm định về đăng ký doanh nghiệp thời gian 2 ngày làm việc; thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh tối đa còn 3 ngày làm việc (so với thời gian quy định là 5 ngày); thời gian thẩm định, trình UBND tỉnh cấp giấy Chứng nhận đầu tư được rút ngắn so với Luật đầu tư từ 5 đến 20 ngày so với quy định; Cục Thuế giảm thời gian hỗ trợ người nộp thuế từ 10 ngày làm việc xuống còn 7 ngày đối với trường hợp trả lời bằng văn bản, thực hiện trả lời ngay đối với trường hợp hỗ trợ qua điện thoại và đối thoại trực tiếp; phấn đấu đạt mức chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được xếp hạng ở mức khá trong bản tổng sắp toàn quốc.  Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp cụ thể và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo PCI.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng cộng đồng doanh nghiệp tại Chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Các cơ quan đơn vị đặc biệt quan tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nhờ đó đã đạt được những kết quả khả quan, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận qua việc kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo hướng hiện đại trên tất cả các lĩnh vực. Các thủ tục hành chính được công khai minh bạch, cập nhật và được hướng dẫn rõ ràng trên các trang thông tin điện tử của tỉnh, và của từng đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh.

Các cơ quan đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị sử dụng mạng nội bộ trong trao đổi công việc; 100% các sở ngành, UBND các huyện, thành phố cài đặt sử dụng phần mềm quản lý văn bản; tỷ lệ cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử trao đổi công việc đạt 92%; 1.419 dịch vụ công được cung cấp ở mức độ 1; 1.400 dịch vụ công ở mức độ 2 và ở mức độ 3 là 1 dịch vụ.

Các sở ban, ngành, các huyện, thành phố đã đẩy mạnh việc rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế, y tế, giáo dục, lao động… Tổng số thủ tục hành chính của tỉnh đã được rà soát là 264 thủ tục, kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa 65 thủ tục, đạt tỷ lệ 25%; 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại trụ sở làm việc theo quy định. Đối với văn bản quy phạm pháp luật, toàn tỉnh đã thực hiện tự kiểm tra 4.260 văn bản, phát hiện và đề nghị xử lý 97 văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền 2.054 văn bản, phát hiện và đề nghị xử lý 569 văn bản.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh định kỳ hàng quý tổ chức họp với các doanh nghiệp và các dự án triển khai, nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư để chỉ đạo các ngành, các cấp giải quyết kịp thời, triệt để. Từ đầu năm 2015 đến nay, Ban Chỉ đạo PCI phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp tổ chức 8 chương trình “Cà phê doanh nhân”, tạo điều kiện cho các khách mời gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội đầu tư, bạn hàng.

Đồng thời tỉnh triển khai thực hiện Đề án thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp. Chỉ tính riêng trong năm 2015,  toàn tỉnh đã tổ chức 41 hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 7.885 lượt người, trong đó chủ yếu là đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Hoạt động xúc tiến đầu tư cũng đã được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Từ đầu năm 2015 đến nay, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 1.700 tỷ đồng, trong đó một số nhà đầu tư lớn đã tìm hiểu và đang tiến hành đầu tư tại tỉnh như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Mường Thanh, Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Có thể nói, các hoạt động nhằm cải thiện chỉ số PCI, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã được các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện một cách khá đồng bộ, từng bước đi vào nền nếp. Tỉnh ta cũng đã được lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá là một trong những địa phương có nhiều nỗ lực, triển khai có hiệu quả các chương trình hành động nhằm cải thiện chỉ số PCI.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục