Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I và mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý II năm 2022

- Trong quý I năm 2022, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã cung cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội; an ninh- quốc phòng, an sinh xã hội, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đặc biệt đảm bảo cung ứng điện cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cũng như phục vụ điện cho các sự kiện chính trị của tỉnh và các địa phương, đảm bảo cung ứng điện cho các đợt bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Công tác sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

1. Điện thương phẩm:

Sản lượng điện thương phẩm quý I năm 2022 đạt 257,62 Tr.kWh; tăng 7,31% % so với cùng kỳ.

 Trong đó:

- Thành phần nông, lâm, ngư nghiệp đạt 3,162 Tr.kWh; tăng 6,29 % so với cùng kỳ;

- Thành phần công nghiệp xây dựng đạt 135,96 Tr. kWh; tăng 3,49 % so với cùng kỳ;

- Thành phần Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng đạt 5,2 Tr.kWh; tăng 3,06 % so với cùng kỳ;

- Thành phần quản lý tiêu dùng đạt 101,53 Tr.kWh; tăng 13,08 % so với cùng kỳ;

- Các hoạt động khác đạt 11,32 Tr. kWh; tăng 8,15 % so với cùng kỳ.

2. Tổn thất điện năng:

Tỷ lệ tổn thất điện năng quý I năm 2022 đạt 5,32 %, giảm 0,91 % so với cùng kỳ.

3. Giá bán điện bình quân:

Giá bán điện bình quân quý I năm 2022 đạt 1.794,03 đồng/kWh; tăng 23,84 đồng/kWh so với cùng kỳ.

4. Doanh thu:

Doanh thu năm quý I/2022 đạt 502,03 tỷ đồng, tăng 7,4 % so với cùng kỳ.

5. Công tác dịch vụ khách hàng:

Công tác nhắn tin chăm sóc khách hàng SMS được công ty duy trì tốt. Trong quý I/2022 công ty đã thực hiện gửi 1.004.319 tin nhắn.

II. Công tác đầu tư xây dựng:

1. Công việc đã thực hiện trong quý I năm 2022:

a) Công tác chuẩn bị đầu tư:

- Tổ chức thẩm tra thẩm định phê duyệt xong hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp trên không năm 2021-2022 tỉnh Tuyên Quang;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật của 03 công trình đầu tư xây dựng bổ sung năm 2022;

- Khởi công công trình đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV Sơn Nam;

- Khởi công công trình đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV Na Hang.

b) Công tác triển khai thi công công trình:

- Triển khai thi công đóng điện 02 công trình đầu tư xây dựng bổ sung 2021;

- Đóng điện 21/21 công trình đầu tư xây dựng bổ sung 2021;

- Đóng điện công trình nâng công suất máy biến áp T2 trạm biến áp 110kV Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang;

- Đóng điện 08/08 công trình đầu tư xây dựng năm 2022.

2. Công việc dự kiến triển khai trong Quý II năm 2022:

a) Công tác chuẩn bị đầu tư:

- Tổ chức thẩm tra thẩm định phê duyệt xong hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật của 03 công trình đầu tư xây dựng bổ sung năm 2022;

- Tổ chức lựa chọn xong nhà thầu và khởi công 03 công trình công trình đầu tư xây dựng bổ sung năm 2022;

- Tổ chức xét thầu các gói thầu thuộc 03 công trình đầu tư xây dựng bổ sung năm 2022.

b) Công tác triển khai thi công công trình:

- Triển khai thi công hoàn thiện bàn giao 21/21 công trình đầu tư xây dựng bổ sung 2021;

- Triển khai thi công hoàn thiện bàn giao 08/08 công trình đầu tư xây dựng năm 2022.

III. Mục tiêu, nhiệm vụ quý II năm 2022:

Mục tiêu phấn đấu của công ty:

1. Công ty Điện lực Tuyên Quang tăng cường các giải pháp cung ứng điện, an toàn, ổn định cho khách hàng trong mùa nắng nóng. Bảo đảm hệ thống lưới điện trong toàn tỉnh vận hành an toàn, ổn định, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh; sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nhất là các khu công nghiệp trọng điểm trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao qúy II năm 2022 và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

3. Không để xảy ra sự cố chủ quan, sự cố cháy nổ, hạn chế tối đa sự cố khách quan trong quản lý vận hành, giảm số lần và thời gian thay đổi phương thức kết dây.

4. Triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, đảm bảo an toàn cho người lao động và an toàn trong vận hành hệ thống điện, nhanh chóng phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

5. Hoàn thành các công trình điện sẵn sàng đảm bảo cấp điện trong mùa nắng nóng 2022, đảm bảo điện phòng chống dịch bệnh. Đảm bảo điện cho các sự kiện chính trị xã hội, các ngày lễ lớn, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

Trên đây là nội dung Thông cáo báo chí quý I năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ quý II năm 2022 của Công ty Điện lực Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục