Trên 1.400 tỷ đồng đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, tổng kinh phí thực hiện trên 1.400 tỷ đồng.

Người Pà Thẻn, xã Linh Phú ( Chiêm Hoá) sản xuất, chế biến chè đặc sản tăng thu nhập.

Trong đó, ngân sách Trung ương 1.000 tỷ đồng; ngân sách địa phương 15 tỷ đồng; vốn tín dụng 293 tỷ đồng, số còn lại là vốn huy động khác. Toàn bộ nguồn vốn sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực triển khai, mở rộng các dự án sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo; hỗ trợ 888 hộ làm nhà ở đảm bảo 3 cứng (cứng nền, cứng tường và cứng mái); hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.910 hộ; chuyển đổi nghề cho 963 hộ; di chuyển, ổn định dân cư cho 223 hộ...

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục