Triển khai kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi 

- Sáng 11-5, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức phiên họp quý II - 2022. Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương kết luận phiên họp.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 31-3 đạt 3.294 tỷ đồng với 74.915 hộ vay vốn. Doanh số cho vay thực hiện 3 tháng đầu năm đạt trên 244 tỷ đồng, với 5.204 lượt khách hàng được vay vốn; trong đó, tập trung ở một số chương trình tín dụng như: Cho vay chương trình hộ nghèo hơn 123 tỷ đồng với 2.176 lượt khách hàng vay vốn; cho vay chương trình hộ cận nghèo 42 tỷ đồng với 701 lượt khách hàng vay vốn; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 21 tỷ đồng với 1.127 lượt hộ vay vốn, đầu tư được 1.127 công trình nước sạch và 1.088 công trình vệ sinh...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương yêu cầu Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chuyển nguồn vốn ủy thác đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao năm 2022 để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị -xã hội và các đơn vị liên quan rà soát bổ sung nhu cầu vay vốn, triển khai kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo thực hiện cho vay đúng quy trình và rà soát cho vay đúng đối tượng thụ hưởng; nâng cao chất lượng tín dụng, tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn, không để nợ quá hạn phát sinh...

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục