Tiếng việt | English

Xử lý và ngăn ngừa nợ xấu phát sinh

- Nợ xấu đã và đang tác động tiêu cực đến việc lưu thông dòng vốn vào nền kinh tế. Để hạn chế sự gia tăng nợ xấu, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý và ngăn ngừa nợ xấu phát sinh.

Cán bộ LienVietPostBank Tuyên Quang tăng cường các biện pháp
kiểm soát đầu tư tín dụng, hạn chế nợ xấu.

Thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng củng cố, chấn chỉnh hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Đồng thời, tập trung xử lý, tăng cường các biện pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế đầu tư vào các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mục tiêu của ngành Ngân hàng tỉnh đề ra là không để nợ xấu vượt quá 2% trong tổng dư nợ. 

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tín dụng và tình hình kinh tế địa phương, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tích cực thực hiện các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng. Vốn tín dụng được tập trung đầu tư trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh; cơ cấu cho vay tiếp tục dịch chuyển phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tập trung đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, du lịch, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp sạch, hoạt động xuất khẩu… Hiện, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 16.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng được đầu tư trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng thì những khoản đầu tư tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro, có nguy cơ chuyển sang nợ quá hạn và nợ xấu cũng gia tăng. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, hết quý I-2019, tổng nợ xấu trên địa bàn tỉnh là 231 tỷ đồng, chiếm 1,43% trong tổng dư nợ. Mặc dù nợ xấu vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng có tăng nhẹ về số tuyệt đối, cụ thể so với 31-12-2018 tăng 11 tỷ đồng. Nguyên nhân là do vẫn còn nhiều doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn về hoạt động  sản xuất kinh doanh, khó khăn về tình hình tài chính và khả năng trả nợ.

Để giải quyết và thu hồi nợ xấu, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) Tuyên Quang đã thành lập Ban Chỉ đạo xử lý và thu hồi nợ; tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá nguyên nhân từng khoản nợ để có những giải pháp thu hồi cụ thể. Những khoản cho vay nào có triển vọng, hiệu quả sẽ cơ cấu lại; những khoản vay xét thấy không còn hiệu quả sẽ thực hiện bán khoán tài sản, chuyển giao thu hồi nợ. Đối với khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngân hàng phối hợp với khách hàng để cơ cấu lại nợ một cách phù hợp như giãn thời hạn trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và xem xét miễn, giảm lãi vay, hạ lãi suất cho vay một cách hợp lý để khách hàng giảm bớt khó khăn tài chính. Điển hình là Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương, được ngân hàng tạo điều kiện về kế hoạch trả nợ, ưu đãi lãi suất để công ty tiếp cận nguồn vốn duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu trả nợ. 

Trong quý I-2019, các tổ chức tín dụng đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong việc kiềm chế và xử lý nợ xấu. Kết quả, toàn ngành đã xử lý và thu hồi được hơn 30 tỷ đồng tiền nợ xấu. Một số ngân hàng  thực hiện xử lý nợ xấu đạt kết quả tốt, như: BIDV Tuyên Quang, VietinBank Tuyên Quang, Agribank Tuyên Quang…

Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ động tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tại các ngân hàng nhằm chấn chỉnh và minh bạch hoạt động của các đơn vị; tập trung giám sát việc chấp hành quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng. Đồng thời chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn không ngừng nâng cao năng lực quản lý và thẩm định các dự án đầu tư, lựa chọn các dự án đầu tư an toàn, hiệu quả nhằm hạn chế nợ xấu phát sinh.           

Bài, ảnh: Mai Hương

Tin cùng chuyên mục