Tiếng việt | English

Thi đua là không lùi bước

- Theo cách riêng của mình, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh sôi nổi với nhiều hoạt động, mô hình thi đua yêu nước. Từ những cách làm mới, sáng tạo; đến việc ứng dụng những tiến bộ, kỹ thuật mới trong sản xuất… mỗi cá nhân, tập thể đều tâm niệm, thi đua yêu nước chính là không lùi bước, không đi chậm lại với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dưới dây là một số hình ảnh hoạt động của những cá nhân, tập thể được biểu dương tại Đại hội thi đua yêu nước lần này.


Xã Linh Phú (Chiêm Hoá) hiện có 23 ha chè. Để nâng cao giá trị sản phẩm chè, xã đã thành lập HTX chè Pà Thẻn, qua đó hướng dẫn người dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ. Hiện sản phẩm chè Pà Thẻn được bán với giá 150.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/kg tùy từng loại.


Hợp tác xã sản xuất cá chiên Thái Hòa, xã Thái Hòa (Hàm Yên) duy trì 62 lồng cá, sản lượng cá thu hoạch hàng năm đạt trên 5 tấn. Cá chiên Thái Hòa được xã lựa chọn làm sản phẩm OCOP.


Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao của anh Nguyễn Ngọc Sáng, xã Quyết Thắng (Sơn Dương) chăn nuôi thường xuyên 3.000 con lợn, doanh thu hàng năm đạt trên 40 tỷ đồng; tạo việc làm cho 8 công nhân với mức lương bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Trần Liên - Cao Huy - Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục