Thu hút đầu tư nước ngoài 6 tháng đạt trên 91% so với cùng kỳ

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20-6-2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 14,03 tỷ USD, bằng 91,1% so với cùng kỳ năm 2021.

 Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Trong đó, tuy vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, song vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần tăng mạnh lần lượt là 65,6% và 41,4%.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 8,84 tỷ USD, chiếm gần 63% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành kinh doanh bất động sản, thông tin truyền thông, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ.

Đã có 84 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 49 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nếu xét về số dự án mới, các nhà đầu tư vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt trên 345,8 triệu USD, bằng 63,2% với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có 57 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt 300,88 triệu USD, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 12 ngành. Lũy kế đến ngày 20-6-2022, Việt Nam đã có 1.569 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 21,56 tỷ USD. Trong đó, có 139 dự án của các doanh nghiệp có vốn nhà nước, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,6 tỷ USD, chiếm 53,8% tổng vốn đầu tư cả nước.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (32,3%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,8%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,8%); Campuchia (13,6%); Venezuela (8,5%).

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục