Tiếng việt | English

Cam sạch Hàm Yên

TQĐT - Cam Hàm Yên bắt đầu vào vụ thu hoạch. Năm nay, huyện có hơn 7 nghìn ha cam cho thu hoạch. Nhằm nâng cao giá trị cam sành, huyện chú trọng phát ...

Tin xem nhiều