Tiếng việt | English

Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

TQĐT - Trong 28 năm qua, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh Tuyên Quang luôn làm tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ ...

Về đích các chỉ tiêu kinh tế năm 2017

TQĐT - Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh, đến thời điểm này, nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đã cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Đây là ...

Xây dựng mô hình sản xuất chè an toàn

TQĐT - Tuyên Quang hiện có 8.861 ha chè, trong đó có 8.432 ha cho thu hoạch, năng suất chè bình quân đạt 78 tạ/ha/năm. Theo Sở Nông nghiệp và Phát ...

Bình Phú nâng cao thu nhập cho người dân

TQĐT - Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã Bình Phú (Chiêm Hóa) đã có nhiều giải pháp khuyến khích phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho người dân ...

Tin xem nhiều