Tiếng việt | English

Ban Điều phối các dự án nước ngoài: Thu hút, điều phối, sử dụng hiệu quả nguồn vốn dự án

- Ban Điều phối các dự án nước ngoài tỉnh Tuyên Quang (CPU) thành lập ngày 28-11-2018 trên cơ sở tổ chức lại Ban điều phối Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ban có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh trong việc vận động, thu hút, tiếp nhận, quản lý, điều phối và tổ chức thực hiện các dự án sử dụng vốn nước ngoài trên địa bàn tỉnh.


Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang
giữa Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và UBND tỉnh Tuyên Quang tháng 1 - 2019.   
     Ảnh: Thành Công

Năm 2019 là năm đầu sau khi tổ chức lại bộ máy, cùng với việc nhanh chóng hoàn thiện công tác tổ chức, Ban CPU đã tích cực vận động, thu hút các nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế cho tỉnh và điều phối, thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuẩn bị đầu tư của Dự án “Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang” do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ. 

Với mục tiêu phát triển toàn diện, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn được thực thi tại 17 xã khó khăn của 6 huyện: Sơn Dương, Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên và Yên Sơn. Các hoạt động dự án bao gồm: Trao quyền cho phụ nữ thông qua các khóa tập huấn về bình đẳng giới, quản lý gia đình hạnh phúc và các hoạt động tăng thu nhập; cải thiện sinh kế thông qua phát triển hạ tầng nông thôn và các hoạt động nâng cao thu nhập; tăng cường chăm sóc sức khỏe người dân; cải thiện cơ sở vật chất giáo dục và xây dựng năng lực cho cán bộ giáo dục; xây dựng năng lực về quản lý hành chính công và quản trị cho cán bộ, công chức của tỉnh.

Ông Nguyễn Thiện Tuyên, Giám đốc Ban Điều phối các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tỉnh cho biết, các hoạt động của dự án được triển khai đúng tiến độ, 6 công trình gồm: Trạm Y tế xã Thành Long; trường Tiểu học Đinh Thái và trường THCS Thái Hòa (Hàm Yên); Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi, trường THCS Vĩnh Lợi và thực hiện cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Kỳ Lâm - Hợp Hòa - Thiện Kế (Sơn Dương) đã hoàn tất các thủ tục, dự kiến sẽ được đầu tư xây dựng trong năm 2020. 


Lãnh đạo Ban Điều phối các dự án nước ngoài và các chuyên gia của Tổ chức KOICA
thăm trường Tiểu học Đinh Thái, xã Thái Hòa (Hàm Yên).

Cùng với việc triển khai Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang, PCU đã phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện và các chuyên gia xây dựng hồ sơ đề xuất các chương trình, dự án mới: Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi, trung du Việt Bắc sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản (JICA); Dự án Xây dựng hệ thống giao thông nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Tuyên Quang; Dự án Đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, cải thiện điều kiện dạy và học cho các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn ODA tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc giai đoạn 2019 -2023; Dự án Phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị vì người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn ODA từ Quỹ đặc biệt hợp tác Mê Kông - Lan Thương; Dự án Phát triển kinh doanh nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (CSAP) tỉnh Tuyên Quang sử dụng nguồn vốn IFAD, chỉnh sửa, lồng ghép và hoàn thiện 5 đề xuất dự án viện trợ không hoàn lại của các tổ chức phi chính phủ với các nội dung: Cải thiện sản xuất, phát triển kinh doanh nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng, chăn nuôi trâu sinh sản kết hợp vỗ béo; trồng, chế biến chè, nuôi cá đặc sản, trồng cây thuốc nam... thuộc các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bước sang năm mới 2020, Ban Điều phối các dự án nước ngoài tỉnh Tuyên Quang quyết tâm thực hiện tốt việc quản lý và điều phối hiệu quả các hoạt động chương trình, dự án. Đồng thời tích cực, chủ động vận động các nguồn vốn ODA từ các nhà tài trợ quốc tế vào tỉnh, chung tay xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục