Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Quyết tâm trong Top 30 tỉnh tốt nhất

- Từ vị trí thứ 34 (năm 2018), năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Tuyên Quang đã tăng thêm 2 bậc, với 65.13 điểm, đứng thứ 32 trên bảng xếp hạng và nằm trong nhóm các tỉnh khá.

10 chỉ số thành phần cơ bản đều có mức tăng điểm so với năm trước. Cụ thể, chỉ số Gia nhập thị trường tăng từ 7,99 điểm lên 8 điểm; Tiếp cận đất đai tăng từ 6,28 điểm lên 7,08 điểm; Tính minh bạch tăng từ 6,75 điểm lên 6,88 điểm; Chi phí thời gian tăng từ 6,24 điểm lên 6,57 điểm; Chi phí không chính thức tăng từ 5,39 điểm lên 6,29 điểm; Tính năng động tăng từ 5,54 điểm lên 6,17 điểm; Đào tạo lao động tăng từ 6,34 điểm lên 6,83 điểm; Thiết chế pháp lý tăng từ 7,09 điểm lên 7,65 điểm.


Bộ phận Một cửa, Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết kịp thời yêu cầu của công dân.
Ảnh: Thành Công

Một trong những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình tham gia tìm chỗ đứng trên thị trường hiện nay, đó là các thủ tục, mức chi phí cho việc gia nhập thị trường còn phức tạp và nhiều rào cản. Theo đó, để khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững thì cần giải quyết tốt vấn đề này. Năm 2019, chỉ số Gia nhập thị trường là chỉ số có điểm số cao nhất trong 10 chỉ số thành phần. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, việc hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh được đơn vị tích cực triển khai thực hiện, hướng dẫn cụ thể. Theo đó, thời gian ngắn nhất để cấp một giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp chỉ trong một ngày, những hồ sơ không vướng mắc có thể lấy ngay trong một buổi làm việc; thời gian dài nhất cũng chỉ mất 2 ngày.

Anh Nguyễn Toàn Thắng, Phó trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tại bộ phận một cửa của đơn vị luôn có cán bộ của phòng trực, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan, giảm thiểu tối đa việc đi lại của doanh nghiệp. Qua đó, rút ngắn thời gian gia nhập thị trường cho doanh nghiệp. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh cũng tập trung nâng cấp trang thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư nhằm cung cấp thông tin về các hướng dẫn, mẫu biểu về thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thẩm định dự án đầu tư, các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp một cách đầy đủ và khoa học hơn nhằm giảm chi phí tìm hiểu thông tin khi gia nhập thị trường của doanh nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị có nhiều giao dịch với doanh nghiệp, với những lĩnh vực “nóng” và nhạy cảm như đất đai, tài nguyên, khoáng sản… Năm 2019, ngành nằm trong Top 5 sở, ngành có điểm số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành tốt nhất. Theo ông Nguyễn Sơn Lâm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, giải pháp quan trọng mà ngành tập trung thực hiện là cải cách thủ tục hành chính. Năm 2019, đơn vị đã tổ chức rà soát 100% thủ tục hành chính, bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành; đồng thời vận hành mô hình một cửa điện tử, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan trên Internet. Trong đó, đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 đối với 51 thủ tục hành chính và mức độ 3 đối với 28 thủ tục hành chính. Tất cả các thủ tục hành chính của sở đều được công khai trên trang thông tin điện tử của tỉnh, của ngành và gửi trực tiếp qua email đến các tổ chức, doanh nghiệp. Các hồ sơ tiếp nhận được giải quyết đúng quy định, trong đó 60% hồ sơ hoàn thành trước thời gian quy định. 

Tuy nhiên, trong 10 chỉ số thành phần, có 2 chỉ số giảm điểm so với năm 2018 là Cạnh tranh bình đẳng, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp lần lượt giảm từ 7,09 điểm xuống còn 5,86 điểm và 5,64 điểm xuống còn 5,38 điểm. Theo ông Đỗ Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh - đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - trong năm 2020 và những năm tiếp theo, chủ trương của tỉnh là tạo một sân chơi bình đẳng cho mọi doanh nghiệp, không có sự thiên vị giữa các loại hình doanh nghiệp. Trong đó, tập trung tuyên truyền để các cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, nhất là các cán bộ trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính với doanh nghiệp, nâng cao nhận thức, từ đó điều chỉnh ý thức trách nhiệm thực thi chủ trương, chính sách về hỗ trợ công bằng cho các doanh nghiệp để thiết lập môi trường cạnh tranh bình đẳng. Các sở, ban, ngành đổi mới cách thức quản lý Nhà nước theo hướng tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng.

Đối với những chỉ số có điểm số thấp như Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Chi phí không chính thức hay Đào tạo lao động… các thành viên Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch cải thiện cụ thể. Như chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh làm đầu mối, tiếp đón, làm việc và hỗ trợ về thông tin, hình ảnh, thủ tục và các cơ chế, chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư của tỉnh cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh. Hay như chỉ số Đào tạo lao động, tỉnh tập trung vận hành hiệu quả hệ thống thông tin thị trường lao động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang và Sàn giao dịch việc làm Tuyên Quang. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục nghề nghiệp tại các trường dạy nghề, trường cao đẳng, trung cấp nghề đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động tại địa phương; thực hiện đánh giá nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các trường nghề, trung tâm dạy nghề lập kế hoạch đào tạo nhằm đáp ứng đúng các nhu cầu đào tạo này của doanh nghiệp.
Tuyên Quang đã xác định, đến năm 2021 sẽ nằm trong nhóm 30 tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh tốt nhất của cả nước. Với kế hoạch cụ thể, chi tiết và quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, tinh thần này lan tỏa đến tất cả các sở, ngành, địa phương, trở thành động lực để các đơn vị nỗ lực cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Với đà tăng điểm theo từng năm, mục tiêu này chắc chắn sẽ trở thành hiện thực!                              

Trần Liên

Tin cùng chuyên mục