Tiếng việt | English

Cần “cú huých” để doanh nghiệp phát triển bền vững

TQOL - Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên sự đóng góp của doanh nghiệp chưa tương xứng với quy mô kinh tế của tỉnh, do đó cần “cú huých” để phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng.

Những hạn chế

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2015 đến cuối tháng 3-2019, toàn tỉnh mới thành lập được 484 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 1.564 doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp tuy tăng nhưng tốc độ tăng chưa cao, chủ yếu vẫn là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ với số vốn đăng ký bình quân khoảng 9,6 tỷ đồng/doanh nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế (trừ các công ty cổ phần và công ty có vốn nhà nước) đều có mức vốn điều lệ thấp, chỉ từ 1 đến 5 tỷ đồng/doanh nghiệp, do đó ảnh hưởng đến quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.


Sản phẩm gỗ thanh xuất khẩu của Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang.  Ảnh: Quốc Việt

Mặt khác, xét theo cơ cấu ngành nghề, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp còn thấp. Hiện mới có 57/1.564 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, thể hiện sự mất cân đối về ngành, nghề mà các doanh nghiệp chưa khai thác được thế mạnh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp của tỉnh. Cùng với đó, tỷ trọng đóng góp vào ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng giảm dần, từ 58,18% năm 2015 xuống 54,95% năm 2018. Điều này cho thấy số lượng doanh nghiệp phát triển chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế, quy mô còn nhỏ, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao. 

Nhiều doanh nghiệp được thành lập khi chưa hội tụ đủ các yếu tố cần thiết như năng lực tài chính, kỹ năng quản trị. Một số hộ cá thể thành lập doanh nghiệp trong tình trạng “chín ép” dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh yếu kém và nợ thuế Nhà nước, số doanh nghiệp nợ thuế tăng lên hàng năm. Thống kê của Cục Thuế tỉnh, năm 2015 có 851 doanh nghiệp nợ thuế, năm 2016 có 993 doanh nghiệp, năm 2017 có 1.114 doanh nghiệp nợ thuế, trong đó nhiều doanh nghiệp để xảy ra nợ đọng thuế kéo dài.  

Cơ chế, chính sách đột phá

Để tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng về nguồn lực, thế mạnh của tỉnh thì việc phát triển doanh nghiệp cả về quy mô cũng như chất lượng có ý nghĩa quan trọng. Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 27-5-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có trên 2.000 doanh nghiệp, định hướng đến năm 2030 có trên 3.000 doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này cần có những cơ chế, chính sách mang tính đột phá.

Theo ông Triệu Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sở chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương hoàn thiện Đề án Phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trình UBND tỉnh. Tỉnh phấn đấu mỗi năm thành lập từ 150 đến 180 doanh nghiệp và cùng với khoảng 200 doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020 có trên 2.000 doanh nghiệp. Tỉnh thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp ở tất cả các huyện và thành phố, tổ chức Chương trình “cà phê khởi nghiệp” để tập trung các lớp đoàn viên, thanh niên năng động, sáng tạo, ham học hỏi, có ý tưởng khởi nghiệp và mong muốn khởi nghiệp. Đồng thời, tư vấn và hướng cho các chủ doanh nghiệp trước khi thành lập tập trung vào ngành, nghề là thế mạnh của địa phương, nhất là lĩnh vực nông, lâm nghiệp; phát huy sở trường của doanh nghiệp để sau khi thành lập có việc làm ổn định, tránh tình trạng khi thành lập xong phải tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể vì không có việc làm. 

Theo Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018 toàn tỉnh có trên 16.700 hộ kinh doanh đăng ký hoạt động có phát sinh doanh thu. Trong đó có trên 15.400 hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, 184 hộ có doanh thu từ 1 đến 3 tỷ đồng, 11 hộ có doanh thu từ 3 đến 5 tỷ đồng, 5 hộ có doanh thu trên 5 tỷ đồng. Đây là “nguồn” để các địa phương phối hợp với các sở, ngành chức năng tư vấn, hỗ trợ pháp lý và các thủ tục hướng các hộ có doanh thu cao chuyển đổi, thành lập doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi cơ quan quản lý Nhà nước cần có kế hoạch cử cán bộ có trình độ, năng lực và có kinh nghiệm thực tiễn để hướng dẫn, tư vấn những nội dung hoạt động kinh doanh cho thống nhất và phù hợp. Dự kiến trong quý II, quý III năm nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp; đào tạo quản trị doanh nghiệp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp; hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn trình tự, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán với các hộ kinh doanh chuyển đổi. 

Doanh nghiệp là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, do đó tạo điều kiện, khuyến khích phát triển doanh nghiệp và nâng cao chất lượng hoạt động cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và ngành chức năng. Khi khơi dậy được tinh thần khởi sự doanh nghiệp và thực hiện đồng bộ cơ chế chính sách để doanh nghiệp phát triển bền vững sẽ khai thác hiệu quả nguồn lực, thế mạnh của tỉnh, góp phần xây dựng Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục