Tiếng việt | English

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

Tuyên Quang Xuân Đinh Dậu - Công tác cải cách hành chính được Cục Thuế tỉnh triển khai đồng bộ với các nội dung chủ yếu là cải cách về thể chế, tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính thuế và hiện đại hóa hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh giải quyết các thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế.

Đến nay, 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử; tỷ lệ số chứng từ nộp thuế điện tử đạt 96,10%; tỷ lệ số tiền nộp thuế điện tử đạt 96,92%. Xét cả 3 chỉ tiêu trên thì mức độ hoàn thành của Cục Thuế tỉnh đều vượt so với chỉ tiêu 95% do Tổng cục Thuế giao.

Mới đây, theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ngành trên địa bàn tỉnh thì Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang được đánh giá, xếp loại tốt và có 4/7 tiêu chí đạt số điểm cao nhất đó là: Minh bạch thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; thái độ khi giải quyết công việc với doanh nghiệp; tính năng động của ngành và thiết chế pháp lý. 

Năm 2016, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do đã có thành tích trong thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ngành (DCI) tỉnh Tuyên Quang; Bằng khen đã có thành tích trong công tác Cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2011 - 2015).

Nguyễn Hương

Tin cùng chuyên mục