Tiếng việt | English

Hướng tới chiến lược phát triển bền vững

Tuyên Quang Xuân Bính Thân - Trong những năm vừa qua, ngành Xây dựng tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng các chiến lược về quy hoạch xây dựng, tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý chất lượng công trình xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị... Góp phần cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển đồng bộ, bền vững.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham mưu lập và phê duyệt quy hoạch

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Quốc Vinh, thành tựu nổi bật của Sở Xây dựng là đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là sau khi có Luật Xây dựng ra đời (2014) với rất nhiều văn bản hướng dẫn. Công tác quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng, kinh tế xây dựng, quản lý chất lượng các công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng, phát triển nhà ở, thanh tra xây dựng… luôn hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, theo sát tình hình thực tế địa phương. Từ đó, việc đầu tư xây dựng cơ bản đã tạo nên sự thay đổi rõ rệt bộ mặt kiến trúc từ đô thị đến nông thôn. Đã có nhiều công trình kiến trúc đẹp và hiện đại được xây dựng tạo những điểm nhấn của tỉnh.

Xác định công tác quy hoạch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động quản lý của ngành, nhiệm kỳ qua ngành Xây dựng đã  bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh triển khai lập các quy hoạch chiến lược của tỉnh. Giai đoạn 2010 - 2015, công tác quy hoạch được triển khai đồng bộ trên diện rộng. Tỉnh đã lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020; quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ Lâm Bình, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Nà Hang, Chiêm Hóa; đang tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030; Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Sơn Dương theo tiêu chí đô thị loại IV; Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên theo tiêu chí đô thị loại V; Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020… 


Thành phố Tuyên Quang được quy hoạch, xây dựng khang trang.

Nâng cao chất lượng quản lý công trình

Công trình xây dựng là một loại sản phẩm được tạo ra trên cơ sở hồ sơ thiết kế được duyệt, chính vì vậy, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng luôn được ngành Xây dựng quan tâm. Trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, sự phối hợp giữa chủ đầu tư với các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công, giám sát chất lượng xây dựng và các doanh nghiệp xây dựng đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, chất lượng vật liệu xây dựng nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình xây dựng. Năm 2015, Sở Xây dựng đã tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở 12 dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 81 công trình, lập dự án đầu tư 42 công trình, kiểm tra, nghiệm thu đưa 10 công trình vào sử dụng. Qua đánh giá, trên địa bàn không xảy ra sự cố về xây dựng, 98% số công trình đạt yêu cầu đủ điều kiện đưa vào sử dụng, 2% số công trình được cơ quan chuyên môn yêu cầu sửa chữa, bổ sung khắc phục ngay trước khi đưa vào sử dụng.

Để đưa gạch không nung sử dụng phổ biến trong nhân dân, từng bước trở thành vật liệu xây dựng chính trong tương lai, ngoài các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích phát triển, ngành Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh về sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng và giúp các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng phát triển hướng mới này. 

Trong những năm qua, diện mạo đô thị của tỉnh đang từng ngày thay da đổi thịt. Tỉnh đã và đang triển khai thực hiện nhiều dự án, khu du lịch sinh thái, thương mại - dịch vụ, các công trình công cộng được đầu tư xây dựng, các tuyến giao thông chính được nhựa hóa; hệ thống hạ tầng phát triển tương đối đồng bộ với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với những kết quả đạt được là tiền đề để tỉnh ta trở thành một vùng không gian phát triển bền vững, có môi trường dịch vụ đô thị, dịch vụ công nghiệp, dịch vụ du lịch có chất lượng, vùng di tích lịch sử cách mạng có vị thế Quốc gia và Quốc tế.

Thanh Trà

Tin cùng chuyên mục