Tiếng việt | English

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác giải ngân vốn đầu tư đã và đang tạo chuyển biến trong thanh toán vốn đầu tư. Ước tính vốn đầu tư thanh toán trong tháng 7 tăng khoảng 1,8 lần so với tháng 6.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 7 ước đạt 110,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 7 tháng đạt 695,16 nghìn tỷ đồng, bằng 50% dự toán năm, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, chi đầu tư phát triển, ước thực hiện 7 tháng đạt khoảng 119,36 nghìn tỷ đồng, bằng 33,4% dự toán năm, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Chi trả nợ lãi, ước đạt 62,29 nghìn tỷ đồng, bằng 63% dự toán năm, tăng 15,1%. Chi thường xuyên ước thực hiện 7 tháng đạt 511,29 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán năm, tăng 7,4% so cùng kỳ năm ngoái.

Những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác giải ngân vốn đầu tư tại các phiên họp thường kỳ Chính phủ những tháng gần đây đã và đang tạo chuyển biến trong thanh toán vốn đầu tư. Cụ thể, chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) trong tháng 7 ước tính tăng khoảng 1,8 lần so với tháng 6.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nhìn chung, các bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc tổ chức triển khai các giải pháp quản lý chi NSNN được đề ra theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính-NSNN năm 2017.

Đẩy mạnh hiệu quả giải ngân là vấn đề Chính phủ hết sức quan tâm. Theo tính toán, nếu giải ngân đạt kế hoạch là 357.150 tỷ đồng (chưa bao gồm hơn 12 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ từ năm 2016 chuyển sang) sẽ kéo theo tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 300 nghìn tỷ đồng và GDP sẽ tăng thêm khoảng 100 nghìn tỷ đồng, góp phần đáng kể để trong thực hiện mục tiêu tăng GDP 6,7%.

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 70/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, nhằm phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 thuộc tất cả các nguồn vốn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

Trong đó, yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về quản lý đầu tư, tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.

Chính phủ cũng giao nhiệm vụ khá cụ thể cho các đơn vị để rà soát, tổng hợp các vướng mắc. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong triển khai Luật Đầu tư công; phối hợp với Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn liên quan. Yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo độc lập về việc rà soát các quy định của pháp luật về đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công hiện đang vướng mắc cần được sửa đổi, bổ sung để báo cáo Thủ tướng Chính phủ… Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, thẩm tra, cấp giấy phép... hiện đang vướng mắc, cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định…

Tại cuộc họp thường trực Chính phủ vừa qua với một số bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty vào ngày 12/8 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp tục yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính báo cáo tình hình giải ngân đầu tư công, kể cả ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA…

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục