Tiếng việt | English

Sơ tuyển cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ

- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh vừa phát hành hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.271 tỷ đồng.

Thời gian mời thầu từ ngày 7-9  đến ngày  7-10-2020. Trong lần sơ tuyển này, yêu cầu về vốn chủ sở hữu và vốn vay mà nhà đầu tư phải thu xếp là 425,91 tỷ đồng; vốn vay nhà đầu tư phải huy động không thấp hơn 2.334,39 tỷ đồng. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh không tổ chức hội nghị tiền đấu thầu và không tổ chức khảo sát hiện trường cho nhà đầu tư.

Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục