Tiếng việt | English

Tạo sự năng động cho các địa phương

TQĐT - Chỉ số PCI là công cụ thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Qua nhiều năm thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, các sở, ngành, địa phương cũng đã nhanh chóng quen với áp lực.

Hai bàn tay vỗ 

Qua 3 năm chấm điểm về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ngành thông qua bộ chỉ số DCI do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khảo sát, các địa phương đã có nhiều thay đổi đáng kể trong việc cải thiện môi trường làm việc. Việc khảo sát được thực hiện dựa trên 3 tiêu chí, gồm: Minh bạch thông tin; thái độ giải quyết công việc với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, còn có thêm các tiêu chí về chi phí không chính thức; tính năng động của các huyện, thành phố, sở ngành và việc tiếp cận đất đai. 


Công ty TNHH MTV Thành Nam (TP Tuyên Quang) kinh doanh thiết bị máy tính,
tạo việc làm cho 20 lao động. 

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, thông qua DCI, các huyện, thành phố, các sở, ngành có thể so sánh với nhau, buộc phải thay đổi cách làm, cách tiếp cận doanh nghiệp, cách thu hút đầu tư sao cho hiệu quả nhất. Quá trình khảo sát được đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, minh bạch tại các sở, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn. Từ đó đã tạo bước chuyển đáng kể trong mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực làm thay đổi công tác điều hành, hoạt động của các đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ rệt theo phương châm hướng tới doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Như vậy, sự cạnh tranh ở cấp sở, ngành, địa phương tiếp nối và thúc đẩy mạnh mẽ cải cách. Sự chuyển biến thực sự trong các cơ quan chính quyền cấp cơ sở đang diễn ra. Chính quyền đang ngày càng coi trọng doanh nghiệp như một đối tác, một khách hàng. Kể cả những cán bộ, công chức muốn “hành” doanh nghiệp cũng phải dè chừng hơn vì quyền năng giám sát của doanh nghiệp. Điều này cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải có trách nhiệm hơn. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đây là câu chuyện về hai bàn tay vỗ mới lên tiếng.

Tập trung cải cách thủ tục hành chính

Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, các ngành, đơn vị hiện đang kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Trong đó, có 3 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử là Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 2 đơn vị cấp huyện có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; 2 trung tâm hành chính công cấp huyện; 6 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hàm Yên được trang bị máy tra cứu thủ tục hành chính, máy lấy số điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp đạt 99%. 


Cán bộ Trung tâm hành chính công thành phố Tuyên Quang giải quyết các
thủ tục hành chính cho người dân. 

UBND tỉnh đã ban hành 21 Quyết định về việc công bố danh mục của 19/19 cơ quan, đơn vị với tổng số 1.907 thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã. Tổng số thủ tục hành chính công bố hiện nay là 922 thủ tục hành chính thuộc 9 lĩnh vực, kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa với 8 thủ tục hành chính của 2 lĩnh vực, trong đó có 7 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp, 1 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; 100% cơ quan, đơn vị thực hiện niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại trụ sở làm việc theo quy định.

Các cơ quan hành chính đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị sử dụng mạng nội bộ trong trao đổi công việc; 100% sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cài đặt phần mềm quản lý văn bản; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được cấp hộp thư điện tử trao đổi công việc đạt 100%, trong đó tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc đạt trên 95%; 484 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được cung cấp để phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó mức độ 3 là 470 dịch vụ, mức độ 4 là 14 dịch vụ.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 187 doanh nghiệp, với tổng vốn 1.059,3 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 1.346 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký trên 12.638,01 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và quyết định chủ trương đầu tư 42 dự án, với tổng số vốn đăng ký trên 3.004 tỷ đồng, nâng số dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký, quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh là 212 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 27.262 tỷ đồng. Tỉnh cũng kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ. Năm 2015, đã thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án, chủ trương đầu tư 1 dự án, góp phần lành mạnh môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Hiện Ban chỉ đạo thực hiện chương trình nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh đang tập trung khắc phục những hạn chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cụ thể, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của ngành, lĩnh vực phụ trách; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính; nâng cao tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng thời, tập trung tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp với các đối tác nước ngoài... 

Bài, ảnh: Trần Liên

Tin cùng chuyên mục