Tiếng việt | English

Tiếp tục cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

TQĐT - Từ năm 2011 đến nay, tỉnh ta đã thực hiện tốt các phương án sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Công nhân Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang chăm sóc hoa,
cây cảnh trên các khu phố của TP Tuyên Quang.

Hiện toàn tỉnh có 5 doanh nghiệp, công ty cổ phần có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý, trong đó công ty cổ phần có vốn nhà nước thuộc diện chuyển giao có 4 doanh nghiệp, gồm: Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang, Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang, Công ty cổ phần Chế biến Lâm sản Tuyên Quang và Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang. Các công ty đang hoàn thiện hồ sơ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn đầu tư của Nhà nước để bàn giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Năm 2012, tỉnh đã chuyển đổi 6 công ty nhà nước thành công ty TNHH Một thành viên, gồm 5 Công ty Lâm nghiệp: Sơn Dương, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Tuyên Bình, Nguyễn Văn Trỗi và Công ty Phát triển công nghiệp Tuyên Quang. Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại 5 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, Công ty TNHH MTV Xổ số Tuyên Quang, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang và Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp tỉnh, đồng thời tiến hành thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang. 

Đến nay, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang đấu giá thành công 1,838 triệu cổ phần, thu về hơn 19 tỷ đồng và đang chuẩn bị đại hội cổ đông. Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp cũng đã được phê duyệt phương án cổ phần, tiến hành các thủ tục xác định tài sản và chuẩn bị phát hành trên 468 nghìn cổ phiếu ra thị trường. UBND tỉnh cũng vừa hoàn thành việc thoái vốn thông qua đấu giá hơn 3 triệu cổ phần, thu về hơn 23 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang vào đầu tháng 4 vừa qua. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh cũng đã được phê duyệt phương án giữ lại 100% vốn nhà nước. 

Nếu như trước đây khi chưa được đổi mới, sắp xếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đều có nhiều hạn chế, công nghệ lạc hậu, tài sản manh mún, cơ chế quản lý cứng nhắc, trình độ quản lý thấp kém, tinh thần người lao động sa sút... Sau khi đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước được nâng cao. Đa số các doanh nghiệp kinh doanh có lãi, đời sống của người lao động được cải thiện.


Khách hàng tham quan, mua sắm tại Siêu thị Tuyên Quang.

Năm 2011, tài sản bình quân của 9 doanh nghiệp nhà nước là 36 tỷ đồng thì đến năm 2014 đạt 46,89 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trung bình của các doanh nghiệp sau khi đổi mới, sắp xếp qua các năm đạt từ 5 đến 7%/năm. Thu nhập bình quân người lao động đều có xu hướng năm sau cao hơn năm trước, năm 2012 là 4,94 triệu đồng/người/tháng tăng 24,12% so với năm 2011 (trước đổi mới, sắp xếp); năm 2016 là 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang từ tháng 7-2014. Chỉ sau 1 năm, tổng tài sản tăng 16,27%, vốn chủ sở hữu tăng 6,70% so với trước khi cổ phần hóa. Năm 2016, tổng doanh thu đạt trên 51,5 tỷ đồng, tăng 174% so với năm 2014, nộp ngân sách nhà nước gần 6,7 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2014. Thu nhập bình quân đầu người đạt 5,8 triệu/người/tháng, tăng 103% so với năm 2014.

Ông Nguyễn Xuân Tài, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang cho biết, sau cổ phần hóa, tinh thần làm việc của cán bộ công nhân viên trong công ty rất phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Ngay từ đầu năm 2015, các bộ phận trong doanh nghiệp ký kết giao ước thi đua, điều chỉnh các tồn tại hạn chế của năm 2014, xây dựng các thiết chế quản lý phù hợp. Do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm đi vào ổn định và phát triển, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Hiện nay tỉnh đang thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý, 4 phần việc chính mà các công ty này phải thực hiện là: Lập phương án sử dụng đất, xác định giá trị doanh nghiệp và công bố giá trị doanh nghiệp, lập phương án chuyển đổi, thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Kế hoạch đặt ra trong năm 2017 phải hoàn thành. 

Để tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Chương trình sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trên tinh thần xử lý dứt điểm doanh nghiệp kém hiệu quả, khuyến khích các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần góp vốn; tiếp tục nhà đổi mới cơ chế, chính sách để doanh nghiệp nhà nước thật sự vận hành theo cơ chế thị trường, xóa bỏ cơ chế can thiệp hành chính trực tiếp, đối xử bình đẳng đối với các doanh nghiệp; đổi mới, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội nũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả của tổ chức đảng, phát huy vai trò nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tại doanh nghiệp nhà nước.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục