Tiếng việt | English

Tuyên truyền dùng hàng Việt Nam

TQĐT - Thời gian qua, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Các tầng lớp nhân dân đã hiểu rõ việc lựa chọn sử dụng các nhãn hiệu hàng hóa uy tín sản xuất trong nước là việc làm cụ thể thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền, vận đông đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện cuộc vận động lồng ghép trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động như: Hội Phụ nữ huyện Yên Sơn phối hợp với Công ty TNHH đầu tư và Thương mại Hải Minh tuyên truyền cho hội viên phụ nữ và nhân dân dùng sữa bộ Naca+; Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền về phong trào: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững”; Tỉnh Đoàn phối hợp với các doanh nghiệp quảng bá các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp trong tỉnh với thực hiện hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Thanh niên công nhân vì chất lượng sản phẩm, công trình vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đơn vị”…


Khách hàng lựa chọn sản phẩm tại Văn phòng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn, 113 đường Quang Trung, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang).  Ảnh: Hải Hương

Các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với các chương trình, dự án phát triển kinh tế ở địa phương. Cụ thể như Sở Công Thương đã xây dựng các đề án, nhiệm vụ thuộc danh mục của Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động; xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ sản phẩm Cam sành Hàm Yên và thịt lợn đen đặc sản; xây dựng 2 mô hình điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn... Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức nhiều lớp tập huấn sản xuất chế biến một số sản phẩm nông sản của tỉnh theo tiêu chuẩn VietGAP; cấp phát bao bì, tem chứng nhận sản phẩm an toàn cho 5 cơ sở được xác nhận sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn theo chuỗi cung ứng…

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, với đặc thù là tỉnh miền núi, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng thương hiệu cho nhiều sản phẩm hàng hóa Tuyên Quang như: Cam sành Hàm Yên, vịt bầu Minh Hương, miến dong Hợp Thành, bưởi Xuân Vân, mắm cá Kim Bình, bánh gai và bánh gấc Chiêm Hóa, Chè đen xuất khẩu…

Thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, thực hiện nghiêm các cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục