Ông Dậu "Tây" và 7 thập kỷ gửi tâm tư qua tiếng ghi ta